www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Netværksdannelse på tværs
UDGIVET dec 2013 03

Omkring 20 mennesker fordelt på 10-15 forskellige organisationer fra Vesterbro, var d. 28. november sat i stævne for at hjælpe et netværk på vej blandt de medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte på Vesterbro.  

Vesterbro er en bydel, der rummer mange forskelligartede tilbud til socialt udsatte, om der er tale om udenlandske prostituerede, psysisk syge, unge mennesker eller hjemløse. Der er et væld af foreninger, der alle hjælper disse forskellige grupper udsatte og der har været stor efterspørgsel på et fælles forum.

Sameksistens
Mange af foreningerne, der hjælper de forskellige grupper af udsatte, overlapper hinandens arbejde, målgrupper og type af hjælp. Temamødet satte især fokus på de problemstillinger , som de forskellige sociale tilbud har til fælles, og hvordan de kan hjælpe hinanden på tværs af tilbud og foreninger samt videndele løbende.

Sammen er vi stærkest
Lokaludvalget, Frivilligcenteret og Områdefornyelsen vil også hjælpe denne del af bydelens borgere, hvilket vi bedst gør ved at arrangere denne type temamøder og være med til at skabe en platform og et begyndende netværk blandt aktørerne.

Temaer på mødet 

Nabodialog – Hvordan fremmer man forståelse fra sine naboer og skaber et rum omkring tilbuddet, hvor der er plads til både brugere og borgere, der har bopæl ved siden af tilbuddet?

Uddannelse af frivillige – Hvordan bliver de frivillige bedre rustet til at løfte de opgaver og problemstillinger, de står over for?

Netværk på tværs af bydel og brugergrupper – hvordan skaber vi et tværgående netværk, der kan være en hjælp i det daglige arbejde og på sigt samt skabe et overblik over de forskellige tilbud på Vesterbro?

Kompetencedeling – Hvordan bliver vi bedre til at lære af hinandens erfaringer og hvordan kan vi praktisk dele dem?

 


Skriv en kommentar