www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Nekrolog – Niels Vestergaard
UDGIVET mar 2014 26

NEKROLOG: Niels Vestergaard, formand for Vesterbro Lokaludvalg, er afgået ved døden i en alder af 47 år. 

Niels var en græsrod og ildsjæl på Vesterbro i 25 år i mange forskellige sammenhænge. Han fungerede som formand for lokaludvalget, siden det i 2007 blev oprettet. Inden da fungerede han som formand for Lokalrådet. Niels Vestergaard bestred posten som formand for lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg, hvor han blandt andet videreførte det arbejde, som blev opstartet med Byrums- og Trafikplanen fra 2003. Han brændte for at bruge bydelens byrum til gavn for beboerne.

Store dele af de mange ideer i planen er i dag gennemført. Her kan blandt andet nævnes omdannelsen af Sønder Boulevard og den påbegyndte omdannelse af Istedgade. Niels var ligeledes primus motor, hvad angik opførelse af cykelbroen ved Fisketorvet og forbedringer af bydelens mange nye cykelstier gennem de seneste ti år.

Niels Vestergaard deltog desuden i bestyrelsen i Dugnad og i det arbejde, som senere udviklede sig til det første fixerum på Vesterbro. Han var med til at holde debatten i live i de år, hvor rummet var langt væk, og han var på lokaludvalgets vegne aktiv i at udforme de konkrete fixerum, der er i dag i bydelen.

Niels var aktiv mange steder og i mange sammenhænge på Vesterbro, hvor nye idéer udvikles og (nogle gange) blev til virkelighed. Niels Vestergaard satte gennem årene sit eget præg på Vesterbro. Hans brændte sit lys som en fakkel. Nu er den slukket alt for tidligt. Niels Vestergaard vil blive husket og savnet for sin store indsats for Vesterbro og i Lokaludvalget.
Æret være hans minde.

Vesterbro Lokaludvalg


1 kommentar

 1. Kjeld A. Larsen says:

  kære Niels

  Jeg savner dig, hvorend du befinder dig nu
  de kærligste hilsener
  Kjeld A. Larsen
  formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

Skriv en kommentar