www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Nedrivning af Vesterbrogade 107c er udskudt
UDGIVET maj 2016 25

Måske har du for længst hørt den gode nyhed? Byggeriet er ind til videre sat i bero og der er fremsat forslag om at indlemme Vesterbrogade 107c i lokalplanlægningen af Sundevedgadeskarréen. Kom til borgermøde med lokaludvalget og Københavns Kommune 8. juni kl. 19-21.00.

Siden det blev kendt, at der var planer om at rive Vesterbrogade 107c ned, hvad planerne var for Sundevedsgadekarréen og at de gamle slagtergårde skulle lade livet, rejste en lokal opstand sig mellem erhvervsdrivende, kreative kræfter og lokale vesterbroere.

Kom til borgermøde!

Vesterbro Lokaludvalg inviterer sammen Københavns kommune til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, 8. juni, kl. 19-21.00 på Tove Ditlevsens Skole (Hallen ved Netto), Matthæusgade 33.

Læs høringsmaterialet og indsend dit høringssvar inden den 10. august 2016.

De 17 høringssvar der ind til videre er blevet afgivet, stiller sig overvejende tvivlende over for de bygninger, der planlægges opført og understreger vigtigheden af at bevare åndehullerne på Vesterbro og de historiske bygninger. Enkelte pointerer dog også at man som københavner og vestebroer må acceptere, at mange ønsker at bo i København og i særdeleshed Vesterbro, og at det ikke er alt der kan bevares. Høringssvarerne kommer fra flere steder i København og ikke kun fra vesterbroere.

Tidslinjen for området

Den 3. september inviterede Teknik- og Miljøudvalget under Vesterbro Lokaludvalg de lokale borgere og aktører til et mindre møde i forbindelse med startredegørelsen. Læs hovedpunkterne fra mødet her og læs mere om lokaludvalgets holdning til lokalplanen, som den hidtil har set ud her. Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) søgte at undgå nedrivningen med et såkaldt paragraf 14-forbud og en bevarende lokalplan, men det kunne der ikke findes flertal for i Borgerrepræsentationen.

Sagen er nu sat i bero ind til fristen på høringen af det nye forslag til en lokalplan omfattende Sundevedsgadekarréen, Slagtergårdene og Vesterbrogade 107c slutter den 10. august.

Følg med i debatten på facebookgruppen

 

 


Skriv en kommentar