www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ny metro til dabat – borgermøde i Karens Minde
UDGIVET maj 2013 29

Mandag den 17. juni præsenterer Metroselskabet et konkret oplæg til en ny metrolinje gennem Københavns Sydhavn. Københavns Kommune og lokaludvalgene på Vesterbro, i Kongens Enghave og Valby inviterer alle interesserede til besigtigelse og borgermøde.

I modsætning til i november, hvor borgerne første gang blev præsenteret for den nye metrolinje “M4”, er udviklingsplanerne nu mere konkrete med præcise angivelser af mulige stationsplaceringer og linjeføring.

Metrolinjen M4 er endnu ikke endelig finansieret og vil tidligst kunne åbne i år 2022. Udredningen af den nye metroforbindelse offentliggøres først i begyndelsen af juni. Materialet vil herefter blandt andet blive offentliggjort på Valby Lokaludvalgs hjemmeside.

Besigtigelser kl. 17.30-18.30

Vi mødes på tre af de centrale steder på den foreslåede metrolinje:

  • Ny Ellebjerg Station (ved S-banen mod Hellerup)
  • Mozarts Plads (ved Cafe Monster Time)
  • Teglholmen (på hjørnet af Teglholmsgade og Teglholms Alle)

Planerne for de nye metrostationer vil blive præsenteret undervejs på turen. Planerne for de nye metrostationer vil blive præsenteret undervejs på turen. Bemærk, at der er besigtigelse i samme tidsrum for alle tre stationer. Hvis man skynder sig, vil man måske kunne nå besigtigelse på to af de planlagte stationer.

Borgermøde kl. 19-21

Der er efterfølgende borgermøde i Karens Minde, Wagnersvej 19, 3. sal (loftet).

  • Præsentation af det samlede forslag for en ny metroforbindelse gennem Sydhavnen
  • Workshop omkring udformningen af de enkelte stationer
  • Samlet debat

Der vil blive serveret suppe fra 18.30-19.00 i Karens Minde kulturhus. Tilmelding er ikke nødvendigt.


Skriv en kommentar