www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Metro til Sydhavnen over Vesterbro
UDGIVET nov 2014 14

I forbindelse med arbejdet med metroen til Sydhavnen, M4, er der borgermøde i Sydhavnen mandag den 17. november 2014 kl. 19-21. Kom og del dine ideer og forslag til, hvad der skal indgå i undersøgelserne forud for arbejdet med  metroen. 

På mødet kan borgere, lokale aktører og politikere komme med ideer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, der bør indgå i VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen.

 Til mødet kommer

Overborgmester Frank Jensen

– Repræsentanter fra Lokaludvalgene

Hvorfor skal København have en metro til Sydhavnen?

København vokser. I år 2025 ventes der 100.000 flere københavnere. En del af denne udvikling vil ske i byudviklingsområdet i Sydhavn. Metro til Sydhavn vil betjene et af Københavns væsentligste byudviklingsområder med hurtig og sikker kollektiv transport. Metro til Sydhavn vil samtidig binde Kgs. Enghave tæt sammen med Indre By og de øvrige brokvarterer.

Du kan læse mere i invitationen og  idéfolder, og den forudgående høring om VVM af metro til Sydhavn

Hvor og hvornår

Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Høringen løber frem til 12. december 2014 på www.blivhoert.kk.dk

Mandag den 17. november 2014 kl. 19-21


Skriv en kommentar