www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Materialer fra forvaltningen:

I fbm. LU-mødet d. 19. november DETTE MATERIALE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES:

Projektpakke for vandoplandet  Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst & Vesterbro (projekterne VEL 1 – VEL 16 og til dels VEL 17 hører til Vesterbro)

Projektpakke for vandoplandet Københavns Vest og Frederiksberg Vest (projekt KV 75).

 

Tidligere materialer:

Kort over alle TMFs forslag til signaturprojekter (hele byen).

Kort beskrivelse af signaturprojekterne

Oversigt over lokaludvalgenes høringssvar i fbm. plan for konkretisering af skybrudstiltag

Lokaludvalgenes høringssvar i fbm. plan for konkretisering af skybrudstiltag

Synopsis maj 2014, implementeringsplan. Kan ændres løbende.

Politisk drejebog for implementering af klimatilpasningsplanen. Kan ændres løbende.

Powerpointpræsentation til LU-mødet

Skriv en kommentar