www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Massiv forurening på Gasværksvej
UDGIVET nov 2012 05

Vesterbro Lokaludvalg har givet Forældreinitiativet Sikker Skolevej NU økonomisk støtte til at få foretaget målinger af luft- og støjforureningen ved Gasværksvejens Skole. Målingerne og en efterfølgende rapport er udarbejdet af Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd. Rapporten viser bl.a. at forureningen på Gasværksvej er af samme størrelsesorden som på H.C. Andersens Boulevard.

Rapporten er  kan downloades her.

En kortfattet folder om støjforureningen kan downloades her, og en folder om luftforureningen kan downloades her.

En nylig kommunal trafiktælling viste, at der dagligt kører 11.000 biler forbi skolen. Heraf er en del varevogne og lastbiler, som både forurener og er med til at gøre den forholdsvis smalle gade utryg for de bløde trafikanter, hvoraf en stor del er børn på vej til og fra skole.

Derfor foreslår Vesterbro Lokaludvalg, at Gasværksvej lukkes mellem Istedgade og Eriksgade, og at byrummet i stedet omdannes til en plads. Det kan man læse mere om i den kommende Bydelsplan for Vesterbro.


Skriv en kommentar