www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Hej

Lokal Miljø- og Naturformidling (download program fra menuen til højre)

Her under kan du se eksempler på aktiviteter samt andet relevant materiale til hver målgruppe.

Alle aktiviteter 2009 / 2010 er dokumenteret i børnehøjde i form af seks Pixibog-udgivelser, som kan rekvireres ved henvendelse til Miljø- og Naturvejlederen.

Erindringsplakat 1 – 2011
Erindringsplakat 2 – 2011

Temaer (eksempler) for 2010: “Fuglefoder”, ” Byens lyde”, “Myrer i vores park”, “Ormen Orla og Renoflex”, “Fra brød til korn”, “Genbrugsjulepynt”

Børnehaver og 0. klasser

I Vesterbro Naturværksted er den primære målgruppe børnehavebørn og børnehaveklasser (3-7 årige) fra Vesterbro. Disse grupper kan melde sig til 1-1½ times intensiv formidling på tirsdage og onsdage året rundt (med undtagelse af sommerferien).

Alle vores aktiviteter har fokus på bynatur og er vinklet mht. bæredygtighed.

Arbejdsmetoden med denne målgruppe er læring via musisk- sanselig formidling: leg, fortælling, sang og ”fingrene i det”. Det vil sige, når vi f.eks. har temaet fugle i byen, så laver vi fuglefoder, som børnene kan tage med hjem, synger en sang om fugle og leger at vi er Saxoparkens fugle, der skal fanges af fuglehandleren.

Vores motto er:
Jeg hører det og glemmer det
Jeg ser det og husker det
Jeg gør det og forstår det

Børnehaver og børnehaveklasser får tilsendt aktivitetsprogram 2 gange om året (januar og august)

Aktivitetskatalog [LINK]

Farvelægningsark kompostormen Orla

Eksempel på et musisk sanselig miljø- og naturformidlingsforløb Ormen Orla og Renoflex

1.-3. klasser og fritidshjem

Der afholdes ca. 3 temauger om året, hvor 1-3 klasse og fritidshjem (6-10 årige) kan tilmelde sig formidling i Vesterbro Naturværksted. Formidlingen til denne målgruppe følger læringsprincipper, hvor leg, fortælling, sang og ”fingrene i det” er essentielle.

Temaugerne for denne målgruppe løber samtidig med børnehaver og børnehaveklasser, men bliver justeret i niveau i henhold til alderstrinnet.

Aktivitetskatalog [LINK]

Sprogstimulering

Vesterbro Naturværksted laver i samarbejde med sprogkonsulenter fra Københavns Kommune forløb for to-sprogede før-skolebørn.  Sprogstimuleringsgrupperne får en samtalekasse med billedlotteri, tøjdyr, sange etc. ud i institutionen 2-3 uger inden de kommer på besøg i Vesterbro Naturværksted.

Sprogstimuleringsgruppen arbejder på denne måde med temaet inden besøget i Vesterbro naturværksted og temaet berøres derfor fra mange vinkler både i institutionen og i Vesterbro Naturværksted.

Sprogstimuleringsgrupperne kommer kun 10 børn ad gangen for at give mere plads til at udvikle sproget.

Aktivitetskatalog [LINK]

Farvelægningsark kompostormen Orla

Fritidsklubber

Klubber (7-15 årige) på Vesterbro kan aftale særskilte forløb i Vesterbro Naturværksted. Disse forløb vil ligge om efter-middagen.

Forslag til formidlingsforløb for klubber:
– Lav en brugsaftale til naturværkstedet og brug stedet i eget regi.
– Naturperler – der laves halskæder og armbånd af hyldegrene og andre naturmaterialer
– Lav mad over bål – suppe, fladbrød, pandekager, popcorn, … – Kværn jeres eget mel og bag brød i lerbageovnen.
– Byg en bambusvand-, eller kuglebane.
– Lav et opfinder- genbrugsværksted.
– Gå på opdagelse.
– Fortæl en historie ved bålet mens du hører regnen …

Vi er åbne overfor nye ideer og udvikler løbende nye forløb.

Ønsker du et forløb med en Klub i Vesterbro naturværksted, så kontakt Miljø- og Naturvejleder Felix Becker: Kontakt Felix Becker på 20 33 70 60 eller Zn6i@okf.kk.dk

Offentlige arrangementer

Der afholdes løbende offentlige arrangementer i Vesterbro Naturværksted. Disse arrangementer bliver annonceret i lokal avisen. I 2007-2008 har vi afholdt miljøfestival og klimafestival på Vesterbro Naturværksteds udearealer. Der er ÅBEN HAVE hver 1. torsdag om måneden i Træstubben.

Yderligere offentlige arrangementer foregår på Sydhavnstippen.  Eks. Fugleture, høstpicnic, julepynts indsamling, filtning, hyrdehundeopvisning.

 

Rådgivning


Hvis du ønsker mere natur eller flere bæredygtige tiltag i din baggård, på institutionens udearealer eller på et offentligt område tæt på din bolig, så giver vi gratis rådgivning herom.  Rådgivningen kan være om planter, regnvandsopsamling, kompost, højbede, bæredygtig drift, finansiering vha. fonde etc. Det var indhold fra en anden side

Skriv en kommentar