www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET apr 2012 26

Vesterbro Lokaludvalgs udtalelse vedrørende placering af stofindtagelsesrum

Vesterbro Lokaludvalg er utilfredse med Københavns Kommunes Socialudvalgs beslutning om placering af stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem.
Vi har gennem hele processen advaret mod stofindtagelsesrum her, da der mangler udearealer, og vi desuden frygter for konsekvenserne ved at etablere stofindtagelsesrum i et i forvejen belastet miljø, og i forbindelse med Mændenes Hjems mange ikke-stofbrugere.

Vi er i Vesterbro Lokaludvalg også utilfredse med, at man ikke har fundet en løsning med 24 permanente stofindtagelsesstationer, sådan som det tidligere er blevet besluttet med Vesterbroplanen.

Udgangspunktet er for os stadig, at en løsning inkluderer flere lokaliteter på Vesterbro, med minimum 24 stofindtagelsesstationer i alt. Og at det største sted, med de længste åbningstider, skal placeres med behørig afstand til beboelse. Vi har hele tiden peget på en løsning på Halmtorvet 15 eller 17 til dette. Her er der tilstrækkelig med plads både ude og inde. Desuden ligger lokaliteten forholdsvist langt væk fra øvrig beboelse – forholdsvis som set ud fra afstandene på indre Vesterbro.

Vi vil holde Københavns Kommunes Socialudvalg fast på deres beslutning om at evaluere placering og brug af stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem efter 6 måneder. Hvis evalueringen viser problemer med indretning, pladsmangel eller åbningstider, regner vi med at Socialudvalget iværksætter forbedringer og justeringer.
Vi vil også holde Socialudvalget fast på, at følgegruppen med forvaltning, politi og naboer genoprettes og fungerer som dialogforum.
Endelig forventer vi, at arbejdet med at placere permanente pladser på Halmtorvet fortsætter. Détte er løsningen, der indfrier behovene til et stofindtagelsesrum og derfor nyder lokal opbakning.

Du kan læse Københavns Kommunes Socialudvalgs beslutning vedrørende stofindtagelsesrum her.


1 kommentar

  1. Stefan Ravn says:

    testing something…

Skriv en kommentar