www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET sep 2010 09

Otto Krabbes Plads var fuld af liv og godt humør da Vesterbros Lokalstival blev afholdt 5. september.

ATAF, Pligten Kalder og Klezmofobia spillede op til dans og godt humør, da mere end 1500 glade folk kom forbi Otto Krabbes Plads til Vesterbros Lokalstival.

Børn og voksne slappede af i solen på tæpper og det græs, der normalt bruges til hundeluftning. Foran scenen blev der danset og “rocket” med, og mellem boderne var et virvar af folk på vej til loppeboderne, babyteltet, madboder, boldspil og sjipning. Eller en de mange andre tilbud, Lokalstivalen bød på. Hundelufterne kunne komme forbi hos dyrlægen og hundetræneren med deres hunde, og dem, der ville vide mere om miljø kunne tage en snak med MIljøpunkt Vesterbro/SYdhavn.

Forsamlingshus

Lokaludvalget benyttede lejligheden til at sætte gang i debat om henholdsvist Kødbyen og Kunst i det offentlige rum på Vesterbro.

Hvad skal der ske med Kødbyen? Hvordan kan der skabes rammer for at de små virksomheder i Kødbyen kan overleve på i fremtiden, og hvilke erhverv skal der være i området?
Rasmus Vind Ludvigsen fra Kødbyens Fiskebar debatterede med Klaus Mygind (SF) og Allan Ahmad (Ø), der begge er medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Hvad er god kunst i byens rum? – og hvem skal bestemme, hvad der er god kunst?
Frederik Lindskov (formand for bestyrelsen for Kunstnernes Efterårsudstilling) og Morten Hemmingsen Sørup (Gallerist) kom med deres bud på, hvem der skal bestemme hvad der skal være af kunst i det offentlige rum på Vesterbro.
De pointerede begge, at der er forskel på, hvem der skal bestemme, alt efter om kunsten skal være midlertidig eller permanent i byens rum. For det, der skal være i byrummet permanent, skal der være fagfolk med til at vurdere. Midlertidig kunst, som enekeltpersoner eller grupper sætter op, kan være fornyende, inspirerende og få byens borgere til at forholde sig til deres by og dens rum. Og til hvad kunst er. For måske er noget “kunst” rettere elementer, der skaber lokal tilknytning og identifikation. Et maleri, figur eller skulptur, der bliver et kendetegn eller et mødested for de lokale. Begge typer af kunst – og begge grupper, der bestemmer – er derfor vigtige for kunst i byens rum.


Skriv en kommentar