www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET feb 2011 11

Se de første tegninger for pladserne over metrostationerne Enghave Plads og Kbh. H.

Enghave Plads

Du kan se tegningerne for pladsen over metrostatione på Enghave Plads: Dispositionsplan for Enghave-Plads

Forslaget til lokalplan skal muliggøre retablering af den østlige del af Enghave Plads oven på den kommende metrostation ”Enghave Plads”. I dag er pladsen karakteriseret af den trafikerede Istedgade mod nord, en beplantet lokal bydelsplads og sivegade mod syd. Selve pladsen er kendetegnet af et stort solitært kastanietræ, en række træer mod Istedgade og mindre små opholdsrum på pladsen. Den retablerede plads vil rumme de samme elementer, og der planlægges et nyt solitært træ på pladsen. Sivegaden mod syd lukkes for trafik, og pladsen udvides således mod syd.

Kbh. H

Du kan se tegningerne for pladsen over stationen Kbh. H. (i Stampesgade) her: Dispositionsplan for Kbh.H

Forslaget til lokalplan skal muliggøre retablering af pladsen oven på den kommende metrostation ”København H”. I dag er pladsen præget af et mindre grønt opholdareal og gennemkørende trafik til Reventlowsgade. Det planlægges at føre trafikken fra rundkørslen ned ad Colbjørnsensgade for at undgå gennemkørende trafik. Et centralt element bliver den gennemgående dobbeltrettede cykelsti, kaldet Carlsbergruten. Stampesgade lukkes for motoriseret trafik og får en pladskarakter.

Planerne er i høring i Lokaludvalget frem til 3. marts 2011.


Skriv en kommentar