www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
LOKAL VALG 2014

BEMÆRK – DER ER NY FRIST FOR TILMELDING – DU KAN TILMELDE DIG TIL OG MED D. 4. FEBRUAR

Har du gåpåmod, gode ideer og lyst til at tage ansvar for din bydel? Så stil op til valg til Vesterbro Lokaludvalg!

Lokalt ansvar
Vi i lokaludvalget er med til at sikre, at alle os der bor eller færdes på Vesterbro, bliver hørt i sager der berører vores hverdag i bydelen. Lokaludvalgets fremmeste opgave er nemlig at være bindeled mellem Vesterbros borgere og Københavns Borgerrepræsentation. Du kan altid kontakte os i lokaludvalget, hvis du vil være med til at ændre eller præge fremtiden for bydelen.

Styrkelse af lokalmiljøet
Vesterbros Lokaludvalgs vigtigste opgave er at styrke lokaldemokratiet på Vesterbro. Vi arbejder for at borgere og foreninger bliver hørt i sager, der vedrører bydelen. Med det som udgangspunkt løser vi en række opgaver, fx afgivelse af høringssvar, behandling af puljeansøgninger og udarbejdelse af bydelsplaner.

Lokaludvalget kan være noget for dig, hvis du…

  • Kan lide at dykke ned i til tider komplekse politiske sager og projekter og være med til at skabe Vesterbros fremtid
  • Har idéer til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i bydelen – og lyst til at gennemføre dem
  • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling
  • Interesserer dig for lokal byudvikling
  • Brænder for nærdemokrati og borgerdialog
  • Kan afsætte tid til ca. to månedlige møder og en aften til forberedelse

 

Lokale initiativer
Vesterbro Lokaludvalg råder over økonomiske midler, som vi kan uddele til lokale projekter og aktiviteter, som vi mener, er til gavn for bydelen og som vi selv sætter i gang. Vi uddeler også midler til projekter, som lokale borgere definerer og tager initiativ til. Desuden står vi bag et væld af arrangementer, events og projekter, der alle er med til at fremme og formidle bydelens aktiver.

Sammensætning af lokaludvalget
Vesterbro Lokaludvalg består af i alt 23 personer, hvor der i hvert lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i borgerrepræsentationen (for tiden syv). Resten af lokaludvalget repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet samt andre foreninger med lokale aktiviteter. Det er ikke en forudsætning for at være med, at du har bopæl i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Lokaludvalgets sekretariat
Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af lokaludvalget skal bebyrdes med en masse administrativt arbejde. Der er derfor til Vesterbro Lokaludvalg knyttet et sekretariat som deles med Kgs. EnghaveLokaludvalg, som bistår lokaludvalget med administrativt arbejde, som at skrive referater, udsende sagsakter, høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projekt- og miljøarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

 

Skriv en kommentar