www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Liv i havnen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker, at bydelens havneområder får bedre og flere muligheder for rekreation, ophold og leg.

For at udnytte beliggenheden ned mod vandet og binde Havneholmen sammen med resten af Vesterbro ønsker lokaludvalget, at der etableres et havnebad på Havneholmen, hvilket lokaludvalget mener at være blevet stillet i udsigt i forbindelse med udviklingen af området. Det allerede eksisterende havnebad på Kalvebod Brygge inviterer ikke til ophold, fordi det er placeret ved en gennemgangszone og ligger i skygge af både kontorbygninger og Fisketorvet.

Der er derudover brug for en nytænkning af Kalvebod Brygge, hvor der skal skabes mulighed for liv og aktiviteter. Den planlagte Kalvebod Bølge tilfører ikke Vesterbro disse muligheder, da den placeres for langt fra Vesterbros boligområder. Der bør laves en idékonkurrence og tilføres ressourcer til dialog med naboerne om, hvordan området bliver åbnet op og adgangen til/fra det øvrige Vesterbro forbedres.

Lokaludvalget ønsker endvidere, at der bliver etableret en lommepark på Enghave Brygge, hvis store, ubebyggede områder allerede bruges af Vesterbros borgere som mål for gåture. En fremtidig etablering af permanente rekreative arealer på området vil give Vesterbros borgere et grønt åndehul ned til vandet og skabe mulighed for offentlig adgang til havnefronten væk fra Kalvebod Brygges hoteller, Fisketorvet og Vasbygades larm. Det kan være en vandoplevelsepark, der formidler viden om vand som energi og ressource. Indtil byudviklingen kommer til området, er det vigtigt, at der etableres boldbaner, grønne områder og videreudvikles på det område, hvor graffitikunstnere udfolder sig. ”Grafittimuren” er elsket af borgere i byområdet, og muligheden for grafittimaling bør bevares i fremtidig byudvikling.
Ved at udnytte havnen til transport f.eks. i forbindelse med bortskaffelse af jord fra de store byggeprojekter som Carlsberg og MetroCityringen. Det vil aflaste vejene og mindske den tunge trafik.

Til sammen vil en mere intensiv udnyttelse af havnen og havne fronten være med til at skabe byrum med variation og liv samt mindske forurening og skåne Vesterbro for yderligere trafik.

Formål med projektet
Der skal skabes attraktive byrum, og det skal være nemt, hyggeligt og rart at cykle og gå langs hele havneområdet.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


1 kommentar

  1. lokaludvalget says:
    Team Vesterbros Gader

    Der kunne være noget vand-relateret inspiration her – Læs mere om Vesterbros Gader på http://www.facebook.com/pages/Vesterbros-Gader/400189513377624 og tryk gerne “Synes godt om” Deltag i / Invitér til eventen ved Skydebanegade d. 6 august kl. 16-19 med Siciliansk IS, networking, fundraising/projektudviklingsfif. http://www.facebook.com/events/496742177008000/