www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Kulturklubben – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der er kun én ungdomsklub på Vesterbro og søgningen er vigende. Med de mange unge i bydelen, vurderer Lokaludvalget derfor, at der er behov for at gentænke fritids- og ungdomsklubtilbuddet til de unge (10-25-årige)

Tre pædagoger med store erfaringer fra ungemiljøet på Vesterbro har foreslået, at der etableres en ny ungdomsklub: Kulturklubben. Det er et nyt klubtilbud til børn og unge, som vil prøve kræfter med kunstneriske, æstetiske og eksistentielle udtryksformer, i rammer som udfordrer, stimulerer og provokerer dem.

Grundtanken er, at børnene/de unge, via musiske og kreative fag, får mulighed for at udvikle kompetencer til det videre livsforløb og karrierevalg. Med udgangspunkt i de bedste erfaringer fra ungekultursteder rundt om i verden skabes et seriøst ungekulturtilbud med fokus på de unges ”rum” og udviklingspotentialer. En klub for og med unge – en ungeklub 2.0 – retningsstyret og med et meningsfyldt perspektiv for den enkelte.

Formål med projektet

At udvide og forbedre klubtilbud for unge på Vesterbro.

Projektet understøtter visionerne i Kommuneplan 2011 om “flere aktivitetsmuligheder, rekreative arealer og kulturtilbud” og om at “styrke innovation, viden og uddannelse”.

Geografi/beliggenhed

Kulturklubben kunne etableres i fx Hølageret på Carlsberg. Hølageret er også tæt på Alsgadekvarteret, som Lokaludvalget har særligt unge-fokus på.

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Vesterbro Ungdomsgård, Københavns Projekthus, Street Mekka, Akademiet for Utæmmet Kreativitet.

Placering på Carlsberg vil give en binding mellem Vesterbro og den nye bydel på Carlsberg og kunne skabe en spill-over effekt fra investeringerne i området.

Anslået anlægsøkonomi og forventede driftsudgifter

Istandsættelse, materialer og teknisk udstyr: 1.065.000 kr.

Udgifterne i opstartsfasen begrænser sig til honorering af en projektleder, mødevirksomhed og udarbejdelse af prospekt for kulturklubben.

I etableringsfasen udvides udgifterne, til også at omfatte nødvendige istandsættelse, opbygning af egnede lokaler, teknisk udstyr og lignende.

Driftsudgifter for perioden 2012-2014: 7.274.000 kr.

Alle udgifter søges dækket af Københavns Kommune.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her.

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


2 kommentarer

  1. Kirsten Nielsen says:

    Det er et fantastik projekt som er meget aktuelt og meget påkrævet, der mangler sådan et sted for børnene og de unge på Vesterbro.Håber det lykkes for jer! Jeg har selv tænkt på noget lignende,med fokus på billedkunstsiden, men også med at få det kulturelle aspekt med. Hvis I mangler en pædagog og billedkunstner i jeres gruppe, er jeg meget interesseret! Også til at komme som gæstelærer eller vikar. Mange hilsner Kirsten Nielsen

  2. Met'Marie Lambers says:

    Det lyder som et rigtig godt initiativ, hvor kan man læse mere om det? Der mangler en pigeklub, filosofisk hjørne, hængeudcafé, udvikling af de unges egne ressourcer, drama- og coachværktøjer til unge 12-18 år, et sted for de ellers velfungerende, som dog ikke finder gruppen af nære venner lige præcis i egen klasse. I stedet for at flygte ind i net-kontakter, pligtopfyldende adfærd eller apati, har en del unge brug for et interessant, men frit sted med andre unge, hvor de kan øve sociale samværsformer, tale sammen og inspirere hinanden. Et sted de kan gå fra og til afhængig af hvad hverdagen ellers byder, så de ikke oplever de ‘svigter’ ved at blive væk et par uger, når fx. større skoleopgaver tager deres tid.

Skriv en kommentar