www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Konstituering af Vesterbro Lokaludvalg
UDGIVET apr 2014 03

Et enigt Vesterbro Lokaludvalg kunne efter præsentationer, udpegning og afstemninger, kalde sig for konstitueret med navnene på formanden og de to næstformænd.

Det var et veloplagt nyt lokaludvalg, der var mødt op denne onsdag aften. Fælles for både nye og gamle medlemmer er engagementet og lysten til at gøre en forskel på Vesterbro, hvilken rolle Lokaludvalget skal spille og hvordan puljemidlerne skal uddeles.

Nyt formandskab
Inden det nye lokaludvalg kunne tage hul på deres første ordinære møde, skulle formandskabet findes. Der var flere, der pegede på Thomas Warburg (SF), og der opstod hurtigt samlet enighed om at vælge ham til posten. Thomas Warburg takkede ja, og kvitterede med at sige, at han som formand satsede på den fælles indsats i lokaludvalget og pladsen til at alle kan have en rolle i lokaludvalgsarbejdet.

Afstemning
Anderledes så det ud med valget til de to næsteformandsposter, hvor der var tre opstillede kandidater, Jesper Møller Pedersen (A), Mia Rosenkilde Nielsen (A/B Stampesgade) og Bruno Schwede (Trafik og Byrum). Efter tre afstemninger og en lodtrækning, som Styrelsesloven foreskriver, endte lokaludvalget med Mia Rosenkilde Nielsen som 1. næstformand og Jesper Møller Pedersen som 2. næstformand.

Nye fagudvalg
Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være formand for lokaludvalgets tre fagudvalg og hvem forretningsudvalget skal bestå af.

  • Lokaludvalgsmødet d. 23. april – beslutning om formandsposterne i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Kultur-, Fritid- og Børneudvalget, efter de to udvalg har holdt deres første fagudvalgsmøder.
  • Lokaludvalgsmødet d. 21. maj – beslutning om formand til Teknik- og Miljøudvalget, eftersom det holder første møde d. 30. april.Der tages også tages stilling til forretningsudvalgets sammensætning på dette møde.

 


Skriv en kommentar