www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET aug 2019 27

Det er nu, at rammerne for udviklingen af København de næste fire år skal lægges fast.

Kommuneplanen giver forslag til, hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling af København, der tager højde for Københavns mangfoldighed med respekt for nuværende historiske og kulturelle særpræg i bymiljøet.

Herunder præsenteres kommunes ideer til, hvordan vi kan:

  • bygge flere boliger til alle samfundslag og boformer
  • sikre at byudviklingen tager højde for nuværende historiske eller kulturelle karakteristika, som er med til at give et varieret og levende bymiljø
  • udvikle de trafikale forhold, så endnu flere københavner vælger cyklen eller offentlig transport i deres hverdag
  • sikre at udsatte byområder bliver bedre integreret i resten af byen og får skabt trygge
  • understøtte erhvervslivet med fokus på innovation og gode iværksættermiljøer
  • Styrke Københavns rolle som verdensby med fokus på internationalt kendskab til Greater Copenhagen og FN’s 17 verdensmål

Flere måder at deltage på

Kommuneplanen en i høring indtil 22 oktober 2019. I løbet af høringsperioden afholder Københavns Kommune forskellige events, hvor du kan give din mening om Kommuneplanen 2019 til kende.
Første hørings-event finder sted d 28. august kl 16-18 i Jernbanebyen her på Vesterbro.

Og – som altid kan du gå ind på www.blivhoert.kk.dk og afgive dit eget høringsvar.

Læs mere om Københavns Kommuneplan 2019 på kp19.kk.dk

Fakta

  • Københavns Kommuneplan 2019 (KP19) er den overordnede plan for byens fysiske udvikling de næste 12 år.
  • Kommuneplanen består af visioner og politiske mål, retningslinjer og rammer for byens udvikling.
  • Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og indhold og proces er fastlagt i Lov om planlægning (planloven).
  • Finansieringen af kommuneplanens forslag skal findes i kommende budgetforhandlinger.