www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Københavns Kommune vil udvikle hovedstaden sammen med københavnerne
UDGIVET jul 2016 07

Papirøen, nye skoler og kulturhuse – københavnerne inddrages løbende i udviklingen af København og deres viden skal endnu mere i spil. Fem nye principper skal skabe større dialog mellem kommunen og københavnerne omkring Københavns udvikling.

Københavnerne er eksperter i København og 3/4 københavnere vil gerne være mere involveret i byens udvikling. Det har politikerne lyttet til. Borgerrepræsentationen har nemlig vedtaget fem nye principper for øget dialog med københavnerne. Principperne betyder, at kommunen altid vil bestræbe sig på at skabe tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog med københavnerne om byens udvikling.

Samtlige resultater fra undersøgelsen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 

FEM PRINCIPPER FOR ØGET DIALOG MED KØBENHAVNERNE

 Dialog er en kerneopgave

Vi er i dialog med københavnerne om vores kerneopgaver

Vi tænker dialogen med københavnerne ind, når vi udfører vores kerneopgaver og tilpasser løbende vores organisation, så vi kan understøtte en succesfuld dialog med københavnerne – både når det drejer sig om de kommunale kerneopgaver og i udviklingen af nye projekter og initiativer.

Tidlig dialog

Vi går tidligt i dialog med københavnerne for at skabe bedre løsninger

Dialogen med københavnerne skal igangsættes så tidligt så muligt. Inden opstarten af større projekter og beslutninger tager vi stilling til, hvordan vi kan skabe en meningsfuld dialog med københavnerne – fra udvikling til realisering.

 Tydelig dialog

Vi er tydelige i dialogen med københavnerne – vi svarer og informerer løbende

Vi skaber de bedste og mest troværdige rammer for et stærkt engagement, når vi er klare om vores mål med en dialog. Derfor afstemmer vi forventningerne, så alle ved, hvad formålet er og hvor man kan få konkret indflydelse. Vi er præcise om hvorfor, hvornår og hvordan vi er i dialog, og vi informerer løbende københavnerne om fremdrift og resultater fra dialogen.

 Engagerende dialog

Vi skaber muligheder for, at københavnerne kan engagere sig i Københavns udvikling

Vi skaber forudsætningerne for at københavnerne kan deltage i byens udvikling. Vi eksperimenterer, griber københavnernes ideer og arbejder med flere og nye former for involvering, samarbejde og dialog. Vi sikrer, at københavnerne får mulighed for at deltage i dialogen på et kvalificeret grundlag, får reel indflydelse og gives plads til at udfolde og udvikle egne ideer.

Mangfoldig dialog

Vi udvikler København med øje for københavnernes mangfoldighed

Vi bringer alle relevante stemmer, interesser og synspunkter i spil, når vi udvikler byen – også fra de københavnere, vi ikke allerede er i kontakt med. En mangfoldig dialog, hvor forskellige københavnere har mulighed for at engagere sig, skaber grundlaget for bedre løsninger for byen.


Skriv en kommentar