www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Københavns Kommune bygger nyt stofindtagelsesrum
UDGIVET okt 2015 12

Københavns Kommune er i gang med at renovere huset på Halmtorvet 17. Huset omdannes til et nyt stofindtagelsesrum for udsatte stofbrugere. Byggeriet foregår fra august 2015 til august 2016.

Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 2012 at åbne et stofindtagelsesrum. Siden da er der etableret et permanent stofindtagelsesrum i Mændenes Hjem, et midlertidigt rum på Halmtorvet 9D og et mobilt rum, Fixelancen. Det midlertidige rum nedlægges i august 2016, når det nye stofindtagelsesrum står færdigt.

Derfor nyt stofindtagelsesrum

Det nye hus skal give stofbrugerne flere og bedre tilbud, så de kan få et bedre liv. Huset skal også give øget tryghed og færre gener for Vesterbros borgere.
I huset kan stofbrugerne både tage deres stof under sikre forhold og få hjælp til sociale og sundhedsfaglige problemer.

Tidsplan

  • August 2015 – September 2015: Nedrivningsarbejder og miljøsanering
  • September 2015 – November 2015: Opbygning af vægge og dæk
  • December 2015 – Januar 2016: Tag og facader
  • Februar 2016 – Maj 2016: Indvendige arbejder
  • Juni 2016 – August 2016: Aptering og montering

 

Hat du spørgsmål?

Til byggeriet  – kontakt Byggeri København, Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune på byk@okf.kk.dk

Der er nedsat en lokal følgegruppe, som følger byggeriet og etableringen af huset. Følgegruppen kan kontaktes via Borgercenter Voksne – sof_du_udsatteogpsykiatri@sof.kkf.dk

Den 10. november holder Vesterbro Lokaludvalg sammen med Socialforvaltningen i Københavns Kommune et borgermøde, hvor der skal vælges tre boligforeningsmedlemmer til følgegruppen. Der kommer mere information om mødet her på hjemmesiden. Læs mere in borger- og valgmødet.

Følg med i byggeriet

Hold dig orienteret om byggeriet på opslaget ved Halmtorvet 17 eller på vesterbrolokaludvalg.kk.dk  eller facebook.com/vesterbrolokaludvalg

 


Skriv en kommentar