www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Kødbyen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Mange lejere peger på, at det er nødvendigt at udforme en helhedsplan for hele Kødbyen i tæt samarbejde mellem lokaludvalget, lejere, naboer og forvaltninger.

Lokaludvalget ønsker at bevare diversiteten og den helt særlige stemning i Kødbyen, hvor der både er plads til slagterierhvervene og til de kreative erhverv.

Et af ønskerne fra de lokale erhvervsdrivende er mulighed for differentiering af huslejeniveau, der f.eks. kan muliggøre, at nyopstartede erhverv har økonomisk rådighed til at rykke ind.

Det er vigtigt at tænke Den Hvide Kødby som en del af byens infrastruktur. For at undgå for meget tung trafik i de københavnske gader ønsker lokaludvalget, at de store lastbiler skal køre via en tvangsrute på Vasbygade. Varerne skal omlastes i Kødbyen og fragtes videre ud i byen via mindre køretøjer. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er plads til omlastning af varer i Kødbyen.

Lokaludvalget påpeger, at det ammoniakbaserede køleanlæg i Den Hvide Kødby bør omlægges således, at det ikke fremover er ammoniakbaseret og udgør en risiko for området, hvis det går i stykker.

Vesterbros handelsliv er allerede kendetegnet ved en del butikker med et bredt sortiment af bæredygtige produkter. Lokaludvalget vil gerne understøtte denne udvikling og medvirke til, at byområdet bliver kendt som et sted, hvor man tager hen, hvis man skal handle miljørigtigt. Det skal være nemt at få miljørigtige føde- og forbrugsvarer. Eksempler på projekter kunne være grønne markedsdage eller foldere over lokale økobutikker.

Konkret ønskes derfor:

  • Ammoniakanlægget erstattes af fjernkøling i stedet [jf. Kommune Plan 11].
  • Det skal gøres lettere at få tilladelser til midlertidig brug af uderum mv.
  • Lokalplanerne skal anføre, at der skal være små erhverv og blandende butiksstørrelser i Kødbyen.
  • Omlægning af trafik: De store biler skal køre af tvangsrute via Vasbygade
  • Lokalt udarbejdet plan for bæredygtig Kødby – gennemføres.
  • Kødbyens bagside er lukket ud mod Ingerslevsgade – skal åbnes op og bruges til bæredygtighed med respekt for området – i tråd med Handleplan for området.
  • Lokal afledning af regnvand fra Kødbyen under baneterræn til havnen
  • Folder over lokale øko-butikker

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar