www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
København som metropol for grøn vækst

Temaet København som metropol for grøn vækst og de underliggende udviklingsprincipper afspejler kommuneplanens visioner om “Grøn mobilitet”. Temaet fremhæver bl.a. en særlig fokus på at forbedre forholdene for de bløde trafikanter på Vesterbro. Her tænkes der især på de mange børn og unge, der færdes i bydelen samt på de mange cyklister, der hver dag cykler rundt i eller igennem bydelen. Herudover favner temaet visionen for København, som “Verdens første CO2-neutrale hovedstad” med et udtalt fokus på klimatilpasning, håndtering af regnvand og en øgning af grønne områder. Dette temas tre projektforslag behandler sikker og let adgang til rekreative, grønne områder for vesterbroerne, sikker færdsel i bydelen for bløde trafikanter og opsamling af regnvand og forebyggelse i forbindelse med skybrud.

Bydelsplanen for Vesterbro er opbygget omkring tre temaer, Et godt hverdagslivKøbenhavn som grøn metropol samt Viden og erhverv, der hver især understøtter en stor del af de visioner, som kommuneplanen for København 2011 består af.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Vesterbro 2013 her.

På denne side kan du læse den korte version af projektforslag 8, 9 og 10 fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkel overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 8: Otto Busses Vej
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe et sammenhængende grønt, rekreativt og kreativt område, der matcher Vesterbros beboerantal. Bydelen er sandsynligvis det område i hele landet, der har færrest kvadratmeter grønt pr. indbygger. Lokaludvalget arbejder for, at godsbaneterrænet sydvest for Otto Busses Vej omdannes til et parkområde med mulighed for rekreation, idræt og kulturaktiviteter, som samtidig kan opsamle regnvand.

Projektforslag 9: Havneholmen og Enghave Brygge
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at sikre Vesterbros borgere adgang til rekreative områder og aktiviteter ved vandkanten, skabe attraktive sammenhængende byrum og grønne områder samt sikre let adgang hertil bl.a. ved at det er nemt, hyggeligt og rart at cykle og gå langs hele havneområdet. Der skal bl.a. være bedre og flere muligheder for rekreation, ophold og leg i bydelens havneområder gennem anlæg af midlertidige og permanente grønne områder.

Projektforslag 10: Grønne forbindelser til bløde trafikanter
Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at det skal blive mere trygt og behageligt at bevæge sig i og gennem bydelen til fods og på cykel. Derfor ønsker Lokaludvalget, at der skabes en samlet plan for, hvordan der kan opnås et sammenhængende system af grønne forbindelser til bløde trafikanter, og at planens elementer realiseres.

Skriv en kommentar