www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Innovativ borgerinvolvering
UDGIVET jan 2015 05

Dansk Arkitektur Center (DSC) har i løbet af efteråret 2014 afholdt en række spændende seminarer som bl.a. Lokaludvalgssekretariatet og Lokaludvalgets formand har deltaget i. Læs mere om de mange idérige indsatser i DACs idékatalog.

Kataloget samler op på Dansk Arkitektur Centers aktiviteter om innovation i borgerinvolvering. I løbet af efteråret 2014 afholdtes tre workshops, som satte fokus på og skabte debat om rammerne for borgerinvolvering og kommunernes plankultur.

Sammen med offentlige og private aktører har Dansk Arkitektur Center afprøvet nye metoder og tilgange med fokus på, hvordan
borgernes engagement kan ses som en værdiskabende faktor i udviklingen. Gennem konkrete aktiviteter i Odense, Holbæk og
Mjølnerparken i København har vi i samarbejde med forskellige aktører skabt et 1:1 laboratorium, hvor borgeraktivering er i
centrum. Formålet har været at teste og afprøve nye metoder og koncepter i forhold til gængse problemstillinger.

Du kan læse mere på www.dac.dk/borgernesby og i idékataloget


Skriv en kommentar