www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET feb 2012 02

Enghave Minipark – et nyt BYRUM for ALLE

Øldrikkere skaber byfornyelse i København

Øldrikkere fra Enghave Plads på Vesterbro har fået et nyt sted at mødes. Flere har selv været med til at bygge og udforme stedet og har allerede deres daglige gang på pladsen.Fredag den 3. februar kl. 16 – 19 åbner Enghave Minipark med en tale af Erik Clausen og en semi-akustisk koncert med bandit-rock-bandet Bolværket, ild i grillen og lidt godt til ganen. Og så skal pladsen for alvor stå sin prøve som frirum for øldrikkere i harmonisk sameksistens med naboerne.

En 45 meter lang snoet bænk, der strækker sig tværs gennem parken. Brostensbelagte gange, et snegleformet pissoir, et par gedigne grills og en overdækning, der skal skærme for vind og vejr. Og så et par kasser spæde planter i jorden, der forhåbentlig spirer og gror, når foråret kommer. Et uformelt og indbydende udtryk, og det synlige resultat af et socialt kunstprojekt, der har giver ’superbrugere’ af det offentlige rum indflydelse og medvirken i ekstrem og sjælden grad.

Netop øldrikkerne er ‘superbrugere’ af det offentlige rum. De sidder der ofte 6-8 timer om dagen alle årets dage. Ingen arkitekt, byplanlægger eller antropolog vil nogensinde få så meget erfaring med et byrum! Der er store erfaringsmæssige ressourcer at hente her. Kunstprojektet viser derfor en ny metode til udvikling af byrum, hvor der er socialt udsatte,” siger kunstner og initiativtager Kenneth A. Balfelt.

Ideen til Enghave Minipark opstod i kølvandet på lukning af Enghave Plads i 2010 i forbindelse med Metrobyggeriet og en gruppe menneskers markante behov for at få et nyt sted at være under det årelange byggeprojekt. 30 – 100 øldrikkere og andre havde haft deres faste plads ved springvandet og under kastanjetræet, der også forsvandt.

Øldrikkere involveret i usædvanlig grad

Sammen med kunstneren Kenneth A. Balfelt, arkitekt Charlotte Vad, Spektrum Arkitekter og Vesterbro Lokaludvalg, har øldrikkerne været omdrejningspunktet gennem hele processen.

Der har været en ekstrem grad af involvering af øldrikkerne. De har været med i alle dele af processen, både design, prioritering og byggeri. De har derved også været kvalificeret til at kunne deltage i alle beslutninger.

”Det har været noget helt nyt at blive hørt. Jeg har aldrig oplevet noget, der bare ligner det her. Det interessante var at se, hvordan entusiasmen pludseligt blomstrede og gjorde folk aktive, netop fordi vi oplevede at have indflydelse,” siger Michael ’Bornholmeren’, der har været aktiv i projektet siden start.

Ønsker som ‘grønt’, ‘naturligt’, ‘robust’, ‘plads til alle’ er blevet hørt og indarbejdet igennem hele planen. Også behovet og ønsket om et pissoir, der viste sig at være markant og præcist formuleret af øldrikkerne selv. Argumentet overfor kommunen var tydeligt: Uden pissoir ender stedet som en svinesti! Et argument, der blev hørt og udløste en tilladelse.

En anden måde at tænke på

Enghave Minipark projektet viser, hvordan vi kan skabe en proces, der både indkluderer socialt udsatte og andre borgergrupper i en forandringsproces i det offentlige rum og samtidigt nå frem til løsninger, der sikrer, at alle grupper tager det til sig. Da den sidste del af Enghave Plads lukkede, havde hverken Metro, Center for Byggeri og Anlæg – som har bestilt metroen – eller socialforvaltningen informeret eller løst problemet med at finde et nyt sted til øldrikkerne. Gruppen ville have fundet skiftende og forskellige steder at opholde sig og derfor fået deres netværk sprængt. Og sandsynligvis været til gene for beboer og erhverv rundt omkring i byen. Ønsket fra projektgruppens side var at bruge kunsten som platform og omtænke de sædvanlige procedurer, der fungerer fint for almindelige borgere.

Og konceptet må hellere end gerne kopieres,” siger Kenneth A. Balfelt.

Pressekontakt:

Kunstner Kenneth A. Balfelt: Mobil +45 26 52 66 00, kenneth@kennethbalfelt.org

Spektrum arkitekter: Mobil +45 31 31 03 55, spektrum@spektrumarkitekter.dk,

Chalotte Vad: Mobil +45 22 61 66 16, chalottevad@hotmail.com

Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Engholm: Mob +45 29 70 46 10, thomasegholm@hotmail.com

Superbrugere: Bjarke “Kaptajnen” +45 50 32 31 65, Michael “Bornholmeren” +45 53 55 10 69,

Kaj +45 52 74 13 53

Projektet Enghave Minipark ligger i forlængelse af rapporten fra Socialministeriet ‘Byen som dagligstue’ som er lavet af Hausenberg, Spektrum Arkitekter og billedkunstner Kenneth A. Balfelt. Rapporten giver guidelines til hvordan vi kan indrette byrum med socialt udsatte og anbefaler en høj grad af involvering af de udsatte. Rapporten kan downloades på http://www.hausenberg.dk/da/content/byen-som-dagligstue-byfornyelse-med-plads-til-socialt-udsatte

Projektet er støttet af Vesterbro Lokaludvalg og Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

Sponsorer: NCC, Københavns Kommune Center For Park og Natur, Tove Ditlevsens Skole, Transformeren, Den Økologiske Byhave.


Skriv en kommentar