www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Indstillinger på Årets Vesterbroer 2016
UDGIVET nov 2016 04

Da deadline ramte midnat den 31. oktober havde vi modtaget en masse rørende og gode indstillinger på forskellige vesterbroere eller vesterbroske foreninger, som I synes fortjener et ordentligt skulderklap for deres indsats på Vesterbro. Læs med her og se, hvem I har indstillet som Årets Vesterbroer! Årets Vesterbroer vælges den 16. november.

Forretningsudvalget vælger ud fra jeres indsendte indstillinger tre nominerede til Årets Vesterbroer på tirsdag den 8. november. Lokaludvalget stemmer om Årets Vesterbroer den 16. november, når der er lokaludvalgsmøde.

Navn på indstillede Begrundelse
Bente Marie Braarud Jeg vil gerne nominere Bente Marie Braarud til årets vesterbroer. Hun er en top kærlig og energisk lille dame, som er mere engageret i sit lokalområde og sine medmennesker end mange andre, og hun er altid klar med en hjælpende hånd.

Hun sidder i menighedsrådet og i Enghave kirkes lokalråd. Hun vander troligt Vesterbros Nabopark hele sommerperioden. Hun er primus motor i den alternative madklub. Hun engagerer sig i de udlændinge, som får tildelt lejligheder i Bavnehøjområdet, ved at hun inviterer dem hjem til sig privat til aftensmad og sin egen danskundervisning. Hvert år i marts arrangerer hun sogneindsamling med Folkekirkens Nødhjælp for at hjælpe verdens svageste. Og så er hun engageret mange andre steder, som jeg ikke kan huske.

Helt unikt for Bente Marie er, at hun altid er så top positiv. Da Absalon kirke lukkede, og deres menighed skulle integreres i Enghave Kirke, da gik hun forrest for at sikre, at Absalons menighed og menighedsråd fik centrale poster og god plads til at kunne føle sig hjemme. Hun havde blik for, hvor svært det kunne være at få sin kirke lukket ned om ørene på sig og finde sig til rette et nyt sted, som andre havde besluttet.

Bente Marie er pensionist, omtrent halvanden meter høj, cykler i pendulfart op og ned af Enghavevej fra sit hjem i Bavnehøjkvarteret til de mange steder på Vesterbro, hvor hun virker. Og møder man hende, stopper hun altid op, er glad, positiv og lyttende. Bente Marie er en helt unik lille skikkelse.

Fadil Dzeladini Jeg mener helt klart at årets vesterbroer er Fadil Dzeladini for hans flotte stykke arbejde med at få skøjtebanen til Enghaveparken og glæde alle bruger af parken på Vesterbro.
Foreningen Fisken Fisken skal vinde årets vesterbroer fordi det er et hyggeligt værested og en dejlig fritidsklub fordi de tager imod os med åbne arme og når vennerne kommer spiller vi playstation og hygger, min klub skal vinde denne pris så vi kan tage på flere ture vi har allerede aftalt en overlevelses tur til sverige men  i mangler bare pengene til det  hilsen mohammed fra værestedet fisken håber vi vinder prisen.
Foreningen Fisken jeg synes at fisken skal ven ,fordi jeg bruger være stad fritidjobformidlingen jeg har fået hjælp ansøgning arbejde og lektier jeg har også få hjælp til at søge tilskud til tandlæge og en mentor som har hjulpet med forksalig ting  jeg lave mad i være sted jeg hygger mig og tage med på ture.
jeg har vart i Danmark i 3 år. hvis fisken ikke var det så vil det være svært for mig.
Jens Johansen På vegne af Mændenes Hjem vil jeg hermed gerne nominere sognepræst ved Mariakirken Jens Johansen til årets Vesterbroer 2016.

Vesterbro er mange ting- unge, gamle, udsatte, bedsteborgere, kultur og byliv. Jens Johansen har igennem 30 år haft en finger med i spillet i det meste. Derfor skal han være årets Vesterbroer.
Jens Johansen har siden 1986 døbt, viet og begravet beboerne. Han har kæmpet for gadefolkets ve og vel, været involveret i bydelens byfornyelse, og sidder i dag i bestyrelsen for så forskellige og veletablerede Vesterbro-institutioner som Husets Teater, Mændenes Hjem og Rundskuedagens Plejecenter. Herigennem arbejder han for et rigt kulturliv, den sociale indsats for de mest udsatte og for gode vilkår for ældre på Vesterbro. I plejecenteret har han været med til at gennemføre et enormt køkkenløft, så plejehjemmet i dag profilerer sig på økologi og gastronomi.

Siden 1986 har Jens Johansen været sognepræst ved Mariakirken. Jens Johansen fik hurtigt Vesterbro-ånden og kampgejsten i blodet. Således gav han i 1987 som ganske nystartet vesterbropræst under stor furore kirkeasyl til godt 100 udvisningstruede libanesere, som siden fik ophold i Danmark. Kirken har dog først og fremmest været udgangspunkt for at tage del i vesterbroborgernes hverdagsliv; dåb, babysalmesang, det årlige luciaoptog, foredrag, godnatfortællinger for børn og unge mv. Jens har taget initiativ til ’En lille skarp’ efter gudstjenesten, hvor lokale med noget på hjertet fortæller om det, der optager dem.
Han er kendt for sin alternative konfirmationsundervisning, som ikke har været centreret omkring udenadslære af salmevers, men har taget udgangspunkt i at de unge skulle forholde sig til og diskutere livets store filosofiske spørgsmål. Jens Johansen har både døbt, viet og begravet sin del af bydelens beboere. Også mange af bydelens brogede eksistenser og gadefolk har Jens Johansen med stort hjerte og engagement givet et værdigt og kærligt sidste farvel.

Jens Johansen var også involveret i byfornyelsen af Indre Vesterbro; både som medstifter af Saga-karreens karreråd og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF fra 1994 -2005. Jens Johansen var medlem af økonomiudvalget, bygge- og teknikudvalget og sundhedsudvalget og var skole- og kulturborgmester fra 1994 til 1997. Ligeledes har han været medlem af Vesterbro Lokaludvalg.

Jens Johansen har været en drivende kraft i arbejdet med at udvikle bydelens tilbud til de mest udsatte. Som bestyrelsesformand i Mændenes Hjems har han været med til at kvalificere og tilpasse den sociale indsats til at rumme de nye typer af narkotika og nye typer af stofafhængighed. Han har ligeledes været med til at udvikle driften af landets første stofindtagelsesrum. Uanset sammenhæng er Jens Johansen altid på gadefolkets og brugernes side. Det er respekten og omsorgen for det enkelte menneske på Vesterbros gader, der er Jens Johansens drivkraft.

Alt i alt er der ikke den del af Vesterbros udvikling eller befolkning, som Jens Johansen ikke har haft berøring med og været involveret i. Derfor skal han i år, hvor han har 30 års jubilæum i Mariakirken, blive årets Vesterbroer

Johan Olsen (Magtens Korridorer) Jeg syntes at forsanger fra bandet Magtens Korridorer, Johan Olsen burde blive årets vesterbroer 2016. Johan Olsen har skrevet adskillige tekster til Magtens Korridorer der besynger Vesterbo og dens mange kvaliteter. Må jeg bringe nogle citater:

Her fra et nummer som slet og ret hedder “Vesterbo”
Det er nemmere end man skulle tro
at bo på Vesterbro
For tiden har fundet en trappesten
i solen i fred og ro

Her fra et nummer der hedder “Vandet Under Broen (Vesterbro På Druk)”
Gå, aldrig gå i stå Vesterbro på druk Jager sine drømme
Løb, tiden løber ud Vesterbro på druk i vandet under broen

Jeg må osse nævne hans og Torben Stenos hyldest til en legendarisk bartender på Märkbar “BOF” som desværre døde af alle de livsstilsygdomme man kan pådrage sig. I dette tilfælde er det ikke med Magtens Korridorer men med hans andet musikalske projekt, duoen Pligten Kalder, som han netop har sammen med føromtalte journalist og samfundsrevser Torben Steno. Et projekt der emmer af brune beverdinger, høkerpilsnere og cigaretter uden filter. Nummeret kan høres her. https://www.youtube.com/watch?v=09ZFICfdOHg
Samtidigt må man ikke glemme Johan Olsen (og Michel Bellis) tiltag sidste sommer i Enghave Parken, hvor de gav bands fra vækstlaget en kærkommen lejlighed til at komme “Ud af øveren” og spille for et publikum i den dejlige Enghave Park. Et meget fint arrangement.

Jeg har gennem mit arbejde på Vesterbo Lokal Radio haft lejlighed til at interviewe Hr Olsen adskillige gange og det er med Johan Olsen som det er med Vesterbro, der er ikke noget pis. Det er den rene ufiltrerede vare. Det du ser er det du får, hjerte og sjæl er med i alt hvad han fortager sig.

Johnny Holm Jeg vil gerne indstille Johny Holm, vicevært i Flensborggade, afd AAB og tilsynsførende i vaskeriet i Oehlensgade. Efter han har overtaget det, er der altid rent og hyggeligt;  der spilles god popmusik, og der er lagt bøger og blade frem. Johny er altid meget hjælpsom med råd og vejledning, og udfører en funktion som har stor betydning for helt almindelige mennesker på Vesterbro.
Lennart Lajboschitz Jeg foreslår Lennart Lajboschitz som årets vesterbroer for hans gode initiativ ned Absalon.
Lennart Lajboschitz Jeg stemmer på, at årets vesterbroer bliver Lennart Lajbosjits, (Tigermanden, jeg ved ikke om jeg har stavet hans navn rigtigt), som har startet det fantastiske Absalon, som er blevet et populært folkets hus her på Vesterbro. Han overbød nogle andre og købte Absalon for mange penge, fordi han ville vesterbroerne det godt. Han behøver jo ikke penge, men en anerkendelse. Det samler rigtig mange mennesker. Der er mange arrangementer. Det mad som de serverer er en fremragende kvalitet for kun 50 kr om aftenen. De unge mennesker, som er ansat får en god løn og er rigtig glade for at være der.
Jeg bor lige ved siden af, og har været der mange gange og mødt folk her fra Vesterbro og andre dele af København og fra udlandet. Det er et rigtig hyggeligt samlingssted.
Liane Zimsen Dambo Jeg vil gerne nominere Vesterbros gadepræst: Liane Zimsen Dambo Til årets vesterbroer…
Hendes vidunderlige sociale omsorg og varme som hun spreder med sit dejlige glade væremåde, sit smilende tilgang til mennesker ( om du er høj eller lav) er bedøvende ligemeget…
Hun fortjener at blive belønnet og anerkendt for hendes store sociale arbejde… Ligemeget om det er som præst eller det menneske hun nu engang er.
Eks: da en af vores venner døde, og skulle herfra , var der ingen familie der kunne tage over…. I samarbejde med anden social forening … Lavede Liane en rørende bisættelse…
Hvor vi kunne tage afsked….
Det var stort… Men sådan er hun bare….. Mange på Vesterbro kender til hende…, men hvor ville det være vidunderligt hvis der var flere der kom til at kende hende…
Mødestedets Frivillige Jeg vil gerne indstille Mødestedets frivillige til Årets Vesterbroer 2016.
Der er ca. 25 frivillige på Mødestedet – Kirkens Indvandrer- og flygtningearbejde på Vesterbro, som holder til i Valdemarsgade 14.
Mødestedet fungerer som et åbent indvandrercenter, hvor man kan komme både med og uden en forudgående aftale.
Der er ca. 10.000 besøg på årsbasis.  De frivillige er med til ar tage imod de besøgende i den åbne dagligstue. De frivillige er lektielæsere, samtalepartnere, rådgivere, laver mad og er besøgsvenner.
De sidste par år har de frivillige været med til at udvikle både nye og gamle projekter: workshops for enlige mødre, mandeweekends, højskoleaftner og Bag Facaden.
De sidste år er der vedtaget mange stramninger for mennesker på integrationsydelse og kontanthjælp. Mødestedets gæster/borgere, indvandrere og flygtninge, hører med til den gruppe, der er blevet økonomisk ramt.  Netop derfor er der store udfordringer for Mødestedets frivillige med støtte til ansøgninger, læse og forstå breve, økonomi m.m., og der er stor glæde, når en gæst/borger kommer i arbejde, når der er en, der bliver dansk statsborger eller bare oplever nyt i København.
De frivillige er kreative, tålmodige, trofaste og brænder for at skabe gode relationer og muligheder for indvandrere og flygtninge. De ønsker at være med til at gøre Vesterbro til en bydel med mangfoldighed.
Jeg vedhæfter Mødestedets folder, som hedder: Mennesker mødes – på tværs af generationer, kulturer og religion. Folderen giver et fint indblik i de frivilliges fantastiske indsats gennem mange år, og den giver et indblik i, hvordan frivillige er med til at udvikle og udfordre gode relationer.
Derfor indstiller jeg denne fantastiske gruppe af frivillig, som en stor anerkendelse af de mange timer de giver til Mødestedets gæster og medarbejdere.
Nanna Gotfredsen Nanna Gotfredsen Gadejuristen
Nanna Gotfredsen Jeg kan ikke komme i tanke om, hvem der fortjener denne pris mere, end lige præcis Nanna W Gotfredsen.
Hun er hele Danmarks Gadejurist, men hun er bestemt også Vesterbroér med hjertet det rette sted.
Hun har kæmpet side om side med Gadens udsatte, og har efter mange år fået nedlagt forbudszonerne på Vesterbro, der var ni stks placeret omkring hovedbanengården Istedgade og halmtorvet.
Forbudzoner der forbød os at færdes i vores eget kvarter!Hun har udkæmpet kæmpe slag for at stofbrugere kunne få lettere adgang til livreddende substitutionsmedicin, så de ikke længere behøvede at lave så mange penge hver dag, hvilket er en også er en besparelse i lokalmiljøet ifht indbrud og andet berigelses-kriminalitet. Og de har ændret sindsygt mange andre vigtige ting til det bedre for udsatte.Nanna knokler 24/7 og kender ikke til : 9-16 ! Stort set ALLE hjemløse, stofbrugere og andre godtfolk kender hende, og det tager timer at gå fra Istedgade til Halmtorvet i selskab med Nanna.
Alle der ønsker det blir’ hjulpet, og altid bliver man mødt med respekt og værdighed. Nanna er Vesterbroér med hjertet solidt placeret hos gadens folk. Mennesker som hun desværre også har oplevet, at miste alt for mange af. Hun er selvskrevet til denne pris.
Vi skal huske : En nations storhed og moralske udvikling kan måles ved den måde, hvorpå den behandler sine svageste – Mahatma Gandhi …en person som Nanna bidrager til, at vi som samfund trods alt kan skamme os mindre! Derfor nominerer vi fra Brugernes Akademi Gadejurist Nanna W Gotfredsen til årets Vesterbroer.
Nanna Gotfredsen Årets Vesterbroer – jeg nominerer Nanna W Gotfredsen
Nanna Gotfredsen Med mit kendskab til markante Vesterbroborgere , kan jeg kun pege på 2 personer, der i den grad udmærker sig gang på gang og det er Michael Lodberg Olsen og Nanna W. Gotfredsen men eftersom Michael vist vandt prisen sidste år, må det bestemt være Nanna’s tur. Hun er et af de mest engagerede mennesker, jeg plejer at sammenligne hende med “Mother theresa” hun er et ovenud elsket og uselvisk menneske, hun er blandt alle hjemløse og stofbrugere kendt som en frelsende engel, selv havde jeg ikke været hvor jeg er i dag, uden Nanna og gadejuristen (som hun stiftede for 17 år siden) stem på Nanna Godfredsen, det gør Jeg, så ved du at din stemmer lander præcis hvor den hører til.
Nanna Gotfredsen Nanna Gotfredsen arbejder for at sikre, at udsatte og sårbare mennesker behandles retfærdigt og ligeværdigt af det samfund, som alle er en del af. Gadejuristen er utrættelig i sin insisteren på, at sociale instanser til enhver tid er forpligtet på hjælpe mennesker, og når disse instanser ikke kender lovgrundlag for forpligtelsen i forhold til sårbare og udsatteborgere, så hjælper hun gerne med kendskab til lovgrundlag.
Og hun arbejder ikke kun med hjernen, hun har hjertet med. Og er et dejligt menneske!
PS: Jeg har planket en god del af min begrundelse fra Mette Gramstrup, fordi jeg ikke kunne skrive det bedre selv.
Nanna Gotfredsen Jeg vil gerne nominere Nanna Gotfredsen fra Gadejuristen som Årets Vesterbroer 2016. Hun gør et uvurderligt og utrætteligt arbejde for gadens folk, og fortjener prisen uden tvivl.
Nanna Gotfredsen Det må blive Gadejuristen, Nanna. Jeg kan ikke skrive det bedre end Mette Gramstrup…
Nanna Gotfredsen Min stemme går til Gadejuristen ( Nana)
Nanna Gotfredsen Nanna Gotfredsen
Nanna Gotfredsen Gadejuristen Nanna Godtfredsen fortjener om nogen denne pris. Hun er en kvinde som altid sætter de svageste i samfundet først, men kan ringe døgnet rundt, Nanna har medfølelse, medlidenhed, hårdhed – vil sige at jeg har aldrig mødt en kvinde som gør så meget for andre
Nanna Gotfredsen Nanna Gotfredsen
Nanna Gotfredsen Verdens bedste gadejurist Nanna Godtfredsen fortjener om nogen denne pris
Nanna Gotfredsen Årets vesterbroer er Gadejuristen Nanna Gotfredsen.
Hun arbejder utrætteligt for at give sårbare og udsatte mennesker en retfærdig og ligeværdig behandling.
Hun er kendt viden om i kraft af sit arbejde.
Hun laver et stykke arbejde, vi kan være rigtigt stolte af har sit udspring på Vesterbro.
Jeg har skrevet et længere opslag på FB, fordi det er muligt der, at gå ind og supporte mit forslag. Det tror jeg nemlig, rigtigt mange gerne vil.
Jeg uddyber også gerne her, hvis nogen skulle ønske det Venlig hilsen Mette Gramstrup, sognepræst ved Kristkirken
Jeg vil gerne nominere gadejuristen Nanna Gotfredsen.
Egentlig ville jeg gerne have allieret mig med mange flere, for der er så mange på Vesterbro, der følger og støtter gadejuristen.
Gadejuristen ( læg mærke til ental bestemt form) Nanna Gotfredsen arbejder for at sikre, at udsatte og sårbare mennesker behandles retfærdigt og ligeværdigt af det samfund, som alle er en del af.
Gadejuristen er utrættelig i sin insisteren på, at sociale instanser til enhver tid er forpligtet på hjælpe mennesker, og når disse instanser ikke kender lovgrundlag for forpligtelsen i forhold til sårbare og udsatteborgere, så hjælper hun gerne med kendskab til lovgrundlag.
Og hun arbejder ikke kun med hjernen, hun har hjertet med. De sidste dage har Nanna Gotfredsen siddet ved tre dødslejer. Nanna taler aldrig om klienter, hun taler om mennesker.
Nanna Gotfredsen Helt klart Nanna Gotfredsen, som knokler for de svageste i samfundet dag og nat.
Det viser en dedikation ud over det sædvanlige og en ægte integritet, som mange kunne lære af.
Nanna Gotfredsen Min begrundelse er at Nanna tager sig af alle de hårde problemer, der koncentreres på Vesterbro.
Nanna tager over, hvor andre giver slip og får kontakt med og tillid til udsatte fra hele Danmark , der er udstødte og disintregrerede pga uvidenhed og uerfarenhed i alle faggrupper.
Nanna har oparbejdet en viden og kunnen alle på Vesterbro og vi alle i hele landet har brug for for at kunne fatte de hårde sociale problemer og kunne støtte realistiske løsninger.
Nanna Gotfredsen Jeg stemmer også på Nanna W Gotfredsen
Nanna Gotfredsen Nanna W Gotfredsen det der slet ingen tvivl om!  🙂
Nanna Gotfredsen Min stemme Nanna Gotfredsen
Nanna Gotfredsen Gadejuristen Nanna Gotfredsen
Pernille Trille Foreningen FISKEN vil gerne indstille Trille, indehaver af blomsterforretningen CoolCozy i Dybbølsgade. – Trille er altid meget hjælpsom og engageret i FISKENs arbejde og funktion.. Trille medvirker i den grad til den “gode fortælling” om brugerne i værestedet, drengene i forhold overfor naboer og kunder. Og det har utrolig stor betydning for FISKENs og drengenes renomme.
Ritas Blå Lopper Vi kommer helt fra Østerbro hver gang Ritas lopper kalder til second time around – hermed tænker jeg på de fede ting, som man altid er heldig at finde hos Rita!!! Derfor er min stemme helt og holdent forbeholdent denne sociale iværksætter, der holder  af at tingene skal leve længere
Settlementet Jeg synes det skal være Settlementet i Dybbølsgade, der bliver gjort et stort arbejd, for alle vesterbroer, der er mange klubber, rådgivning og en butik hvor man kan få råd, vi er mange der kommer der flere gange om ugen.

 


Skriv en kommentar