www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET mar 2010 04

Københavns Kommune har indledt en undersøgelse af, hvordan Den Hvide Kødby kan udvikles i fremtiden. Indtil den 10. marts kan du komme med forslag og idéer til hvordan Den Hvide Kødby skal byudvikles.

Den Hvide Kødby rummer i dag mange forskellige funktioner såsom fødevarevirksomheder, undervisning, kreative erhverv, fitness, cafeer og restauranter. Københavns Kommune vil gerne modtage ideer og forslag til udvikling af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning og udvikling af området.

For den Hvide Kødbys planproces ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål,som der ønskes ideer og kommentarer til:

  • Hvilke funktioner skal Den Hvide Kødby rumme fremover?
  • Hvordan kan byudvikling gøre Den Hvide Kødby til et mere levende og attraktivt byområde for erhvervsdrivende såvel som besøgende?
  • Hvordan understøttes en bæredygtig byudvikling i Den Hvide Kødby, der tager hensyn til det fredede anlægs kulturhistoriske værdier?
  • Er der væsentlige behov i lokalområdet, som kan tilgodeses inden for det aktuelle planområde?
  • Hvordan kan der skabes bedre forhold for bløde trafi kanter i området, uden at det påvirker virksomhedernes behov for parkering?

Du kan selvfølgelig også komme med andre ideer og kommentarer, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Læs høringsmaterialet den-hvide-kdby-2

Kommentarer og forslag kan sendes til Lokaludvalgets Bydelsplanmedarbejder på nbm@okf.kk.dk


Skriv en kommentar