www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET apr 2011 20

Med et nyt udspil, under navnet ”Aktiv og tryg hele livet”, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget reformere ældreomsorgen i København. Men hvad mener DU?

Med et nyt udspil, under navnet ”Aktiv og tryg hele livet”, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget reformere ældreomsorgen i København. Men hvad mener DU?

Nedenfor kan du læse brev fra Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester og her kan du læse Reformudkastet.

Invitation til dialog:

Reformprogrammet er kun et udkast, for vi vil gerne høre din mening, spørgsmål eller forslag til reformen, inden den vedtages.

De centrale hovedpunkter i forslaget:

  1. Ældre københavnere som aktive medborgere. Mindre ensomhed og gode rammer for frivilligt arbejde. Ressourcestærke pårørende skal have et større medansvar for ældres trivsel.
  2. Ældre borgere i København skal have et aktivt og meningsfuldt liv – vi skal bruge borgerens egne ressourcer. Hjælp og pleje tilrettelægges, så vi kan klare os selv længst muligt.
  3. En større del af hjælpen rettes mod de svageste borgere med størst plejebehov. Blandt de mest udsatte ældre skal ensomhed forebygges, og der skal øget fokus på bl.a. ernæring, sygdomsforebyggelse og palliation.
  4. Hjemmepleje og plejehjem skal udvikles fagligt. Det vil vi gøre med udgangspunkt i kerneydelserne, for eksempel mere tid til faglig ledelse (rum for faglig sparring) og løft af medarbejdernes faglige kompetencer.

Din mening om de forskellige visioner og idéer i reformprogrammet er vigtig. Derfor bliver der afholdt dialogmøder i de næste to måneder med både borgere, pårørende, medarbejdere, lokaludvalg, foreninger og organisationer.

Og du/I inviteres til dialog:

Den 2. maj 2011, kl. 17.00-20.00 – Sundhedshuset Vesterbro, Vesterbrogade 121, Kbh V.Her vil vi gerne høre din mening om reformforslagets ovennævnte hovedpunkter 2 og 3. Tilmelding senest 26. april til Mette.Vestergaard@suf.kk.dk eller på tlf. 3530 3536.

Den 9. maj 2011, kl. 16.30-19.30 – Aktivitetscenter Sankt Joseph, Griffenfeldsgade 44, 1. sal, 2200 Kbh. På dette dialogmøde drøftes aktivt medborgerskab og frivillighed (hovedpunkt 1 i reformforslaget).

Tilmelding senest den 26. april til Signe Tholstrup på mail zb4v@suf.kk.dk eller tlf. 3530 3767.

Det er gratis at deltage – og kom gerne et par stykker. Oplys venligst navn, adresse og evt. organisation ved tilmelding til det ene eller begge dialogmøder. Der serveres et let måltid – undervejs i dialogen.

Du kan læse mere om de centrale hovedpunkter i vedlagte reformudkast. Du har også mulighed for at komme med dine kommentarer og spørgsmål på www.kk.dk/sufdialog.

Vi glæder os til at se jer!

Ninna Thomsen

Sundheds- og Omsorgsborgmester


Skriv en kommentar