www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Københavns Borgerrepræsentation, til Økonomiudvalget og til de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar lokaludvalget har afgivet i 2013:

Lokaludvalgsmødet december
Høring om Folkeskolereformen 
Høring om kreative zoner

 

Lokaludvalgsmødet november
Funktionskrav til byudstyr
Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tillæg til Kommuneplan 2011 
Nye principper for fremtidens plejeboliger

 

Lokaludvalgsmødet oktober
Høring: 10. klassesområdet
Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder
Forudgående høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger
Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tillæg til Kommuneplan 2011
En havn af muligheder
Styringsstrategi for sø- og vandløbssystemet

 

Lokaludvalgsmødet september
Revision af affaldsregulativer –
Erhvervsaffaldsregulativ
Husholdningsaffaldregulativ
En Havn af Muligheder
Fisketorvet Tillæg 1

 

Lokaludvalgsmødet august
Cykling på brosten
Handlingsplan for vejstøj
Juletræsstader
Konkretisering af skybrudsplan Vesterbro/Ladegårds Å/Frederiksberg Øst
Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen
Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Sønder Boulevard
Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Københavns Hovedbanegård

 

Lokaludvalgsmødet juni
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i loopet, CMC, Cityringen
Forudgående høring af lokaludvalgene vedr. skråparkering
Sammenhængende børne- og ungepolitik
Midlertidig grundvandssænkning, Enghave Plads
Forudgående høring om Kommuneplantillæg for Kødbyen

 

Lokaludvalgsmødet maj
Brev til Borgerrepræsentationen vedr. udvidelse af arbejdstid på metrostationer

 

Lokaludvalgsmødet april
 Køleanlæg i Den Hvide Kødby

 

Lokaludvalgsmødet marts
Input fra Vesterbro Lokaludvalg til Københavns Kommunes strukturarbejde
Forslag til nedlæggelse af dækningsgrave 
Bredere cykelstier på Vesterbrogade
Lokalplanforslag for Enghave Brygge

 

Lokaludvalgsmødet februar
Midlertidig grundvandssænkning i Stampesgade

 

Lokaludvalgsmødet januar
Cirkusgrunden

Skriv en kommentar