www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Københavns Borgerrepræsentation, til Økonomiudvalget og til de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar lokaludvalget har afgivet i 2012:

 

Lokaludvalgsmødet den 24. oktober 2012:

Høringssvar vedr Københavns skybrudsplan

Høringssvar vedr Navngivning af plads på Carlsberg

Høringssvar vedr Midlertid grundvandssænkning i Tømmergraven

Høringssvar vedr Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne

 

Lokaludvalgsmødet den 24. oktober 2012:

Høringssvar vedr Københavns skybrudsplan

Høringssvar vedr Navngivning af plads på Carlsberg

Høringssvar vedr Midlertid grundvandssænkning i Tømmergraven

Høringssvar vedr Nedlæggelse af dækningsgrave

 

Lokaludvalgsmødet den 27. september 2012:

Høringssvar vedr Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne

Høringssvar vedr Ressource- og Affaldsplanen

Høringssvar vedr Klubfællesskaber

 

Lokaludvalgsmødet den 29. august 2012:

Høringssvar Vesterbro LU – Grøn hverdag og livskvalitet

Høringssvar Sønder Boulevard Vest

Høringssvar vedr Kalvebod Brygge Vest

Høringssvar vedr vandhandleplan

 

Lokaludvalgsmødet den 28. juni 2012:

Høringssvar vedr Cykeltaxier

Høringssvar vedr Grøn Mobilitet

 

Lokaludvalgsmødet den 16. maj 2012:

Høringssvar vedr tillæg II til Carlsberg-lokalplanen

Høringsvar vedr ny lov om euforiserende stoffer

Lokaludvalgsmødet den 26. april 2012:

Høringssvar Revideret regulativ for lokaludvalg

 

Lokaludvalgsmødet den 21. marts 2012:

Høringssvar vedr Én indgang for frivilligheden i Københavns Kommune

Høringssvar vedr Tillæg til spildevandsplan

Høringssvar vedr Cykelslangen

 

Lokaludvalgsmødet den 23. februar 2012:

Høringssvar vedr. Stofindtagelsesrum

Høringssvar vedr Læssezoner

Høringssvar vedr Ammoniakanlæg i Kødbyen

 

Lokaludvalgsmødet den 18. januar 2012

Høringssvar vedr. Otto Busses Vej

Høringssvar vedr. Tillæg I til Carlsberg-lokalplanen

Høringssvar vedr. tillæg II til Carlsberg-lokalplanen

I ovenstående høringssvar om Otto Busses Vej henvises til et samarbejde med Boldklubben Vestia. Her er Boldklubben Vestias høringssvar vedr. Otto Busses Vej. Det indeholder tegnede forslag til ny udnyttelse af området.