www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Københavns Borgerrepræsentation, til Økonomiudvalget og til de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar lokaludvalget har afgivet i 2011.

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 14. december

Høringssvar vedr. Kvarterplan for Centrale Vesterbro

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 17. november

Høringssvar vedr. Nyt koncept for bydelsplaner

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 12. oktober

Høringssvar vedr. Restaurationsplan

Høringssvar vedr. Ældreråd fra 2013

Høringssvar vedr. Nye Affaldsregulativer

Høringssvar Kommuneplan 2011

Høringssvar vedr. Enghave Plads metrostation

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 22. september

Høringssvar vedr. Kultur -og Fritidspolitik

Høringssvar vedr. Lokalplanen for Hovedbanen metrostation

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 17. august

Høringssvar vedr. Litauens Plads

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 22. juni

Høringssvar vedr. Tillæg til Lokalplan for Otto Busses vej

Høringssvar vedr. organisering af 100 nye fritidspladser

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes nye cykelstrategi

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 18. maj

Høringssvar vedr. Skelbækgade Lokalplan og Kommuneplantillæg

Høringssvar vedr. Busplan Flintholm og betydningen på Vesterbro

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 14. april

Høringssvar Kommuneplan 2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan

Høringssvar vedr. Plads til naturen – plan for biologisk mangfoldighed biologisk-mangfoldighed

Høringssvar vedr. Vesterbroplanen

Høringssvar vedr. ændrede valgbarhedsregler for lokaludvalg

Høringssvar vedr. ændringer i Lokaludvalgskonceptet

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 16. marts

Høringssvar vedr. Metrostationsforpladser

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 10. februar

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Frivillighedspolitik

Høringssvar vedr. Broåbningspolitik

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg den 19. januar

Høringssvar vedr Plads til Leg