www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Københavns Borgerrepræsentation, til Økonomiudvalget og til de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar lokaludvalget har afgivet i 2010.

Høringssvar fra december

Høringssvar vedrørende Bedre forhold for Cyklister i Istedgade

Høringssvar vedr. fritidshjemmet Uno

Høringssvar fra november

Høringssvar vedr Støjhandlingsplan 2013

Høringssvar fra oktober

Høringssvar vedr Områdefornyelse på Centrale Vesterbro

Høringssvar vedr Ny integrationspolitik i Københavns Kommune

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2010

Høringssvar fra september

Høringssvar vedr. Københavns kommunes budget for 2011

Høringssvar vedr Ny integrationspolitik i Københavns Kommune

Høringssvar fra august:

Sikker by-Sikker by

Høringssvar vedr. Klyngeledelse

Høringssvar fra juni

Høringssvar vedr. Café DUGNAD

Udtalelse vedr. Café Dugnad

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter

Høringssvar fra maj:

Henvendelse vedr. klubbørn på Vesterbro

Udtalelse vedr. Hegn v. Café Dugnad

Henvendelse vedr. Lommepark på Litauens Plads

Høringssvar vedr. omlægning af City Cirkel

Høringssvar vedr. ny daginstitution i Eskildsgade 7-11

Høringssvar vedr. omlægning af Istedgade

Høringssvar vedr. Kommuneplantillæg vedrørende Den Hvide Kødby

Høringsvar fra april:

Høringssvar vedr. Aktiv hele Livet-konceptet

Høringssvar fra marts:

Natcafé for kvinder

Natcafe for kvinder (med ændringer)

Høringssvar fra januar:

Moderniseringsplan 2010

Høringssvar vedr. Plan for midlertidige døgnpladser

Høringssvar vedr. fornyet høring om Tung Trafik