www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Københavns Borgerrepræsentation, til Økonomiudvalget og til de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Nedenfor kan du se de høringssvar Lokaludvalget har afgivet i 2009.

Høringssvar fra mødet den 22-01-09.

Høringssvar vedr. Sundevedsgadekarreen

Høringssvar vedr. Metropol for mennesker

Høringssvar vedr. Placering af Sundhedscenter

Høringssvar fra mødet den 26-02-09

Høringssvar vedr. Sammenlægningen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Høringssvar vedr. Tivolikanten

Høringssvar fra mødet den 19-03-09

Høringssvar vedr. Industriens-Hus

Høringssvar vedr. Placering af Sundhedscenter

Høringssvar fra mødet den 30-04-09

Høringssvar vedr. Københavns Klimaplan

Høringssvar vedr. Kommuneplanen

Høringssvar vedr. Det borgernære sundhedsvæsen

Høringssvar fra mødet den 20-05-09

Høringssvar vedr. Kalvebod Bølge

Høringssvar vedr. Københavns Klimaplan

Høringssvar fra mødet den 18-06-09

Høringssvar vedr. Falckhuset ved polititorvet

Høringssvar vedr. Københavns kommuneplan

Høringssvar fra mødet den 20-08-09

Høringssvar vedr. Strategi for tung trafik

Høringssvar vedr. Kulturstrategi 2009-2011

Høringssvar fra mødet den 24-09-09

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes budget 2010

Høringssvar fra mødet den 22-10-09

Høringssvar vedr. Kalvebod-Bølge – lokalplan-nr.-305-Kalvebod-Brygge-II

Høringssvar vedr. Revidering af udbygningsplan flytning af 10. klasser

Høringssvar vedr. Tag Parken i Lommen

Høringssvar fra mødet den 26-11-09

Høringssvar vedr. Kalvebod-Bølge – lokalplan-nr.-305-Kalvebod-Brygge-II

Andet:

Udtalelse fra Vesterbro Lokaludvalg omkring Kbh budget 2010