www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Hjælp til gadens prostituerede – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at oplyse de gadeprostituerede om deres rettigheder og muligheder.

Lokaludvalget vil initiere produktionen af en folder, der skal oplyse om rettigheder, muligheder og pligter. Der inkluderes forventninger til god opførsel (f.eks. at borgere kan få lov at gå i fred).

Folderen oversættes til de relevante sprog.

Indsatsens nødvendighed afspejles i Københavns Kommunes Tryghedsindeks, hvor der om det indre Vesterbro (distrikt 27: Vesterbro omkring Hovedbanegården) står : “Tryghedsindekset viser, (…) at distrikt 27 har et statistisk signifikant større behov for indsats sammenlignet med Københavns øvrige distrikter (…). Spørgeskemaindekset 2012 viser, at borgerne er udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet i nabolaget i en grad, der giver anledning til et markant behov for indsats (…). Distrikt 27 er blandt de tre distrikter ud af 35, hvor beboerne oplever mest kriminalitet (de øvrige to er Nørrebro og Christianshavn).”

Formål med projektet

At hjælpe de prostituerede, ved at oplyse om deres rettigheder og muligheder

At initialisere en bedre sameksistens mellem beboere og prostituerede

Projektet understøtter kommuneplanens vision om, at “København skal være en inkluderende og tryg storby – I København skal man kunne færdes overalt hele døgnet, og der skal være tryghed for alle i byen. København vil i 2025 være en mangfoldig hovedstad i social balance kendetegnet ved respekt og rummelighed.”

Geografi/beliggenhed

Indre Vesterbro

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Reden, Gadejuristen, Liva Rehab og andre sociale organisationer og initiativer

Politiet og socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere

Evt. også værtshuse i forbindelse med uddeling af folderen

Kommunens øvrige indsatser i forhold til denne målgruppe

Evt. barrierer for realisering

Det skal overvejes og vurderes om eventuelle bagmænd for trafficking vil blokere/obstruere arbejdet og distributionen af folderen.

Økonomi.

Forventet tidsplan for realisering

Vi forventer at kunne have materiale klar til oversættelse omkring marts-april 2013. Folderen er klar til udgivelse medio 2013.

Forslag til finansiering

Samfinansiering mellem lokaludvalget, Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, Socialforvaltningen, samt Center for Sikker By.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


1 kommentar

  1. Helle-Majken Andersen-Harild says:

    I forbindelse med menneskehandel vil jeg lige gøre opmærksom på Servicestyrelsens publikation: ‘Menneskehandel og juju: Religiøs pression og kulturmøde i relation til nigerianske ofre for menneskehandel’, Den er skrevet af Rune Hjarnø Ramussen, udkommet i 2011 og kan frit downloades på http://shop.servicestyrelsen.dk/products/menneskehandel-og-juju-religios-pression-og-kulturmode-i-relation-til-nigerianske-ofre-for-menneskehandel

Skriv en kommentar