www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Hjælp med at juleudsmykke din bydel
UDGIVET aug 2013 26

Julen begynder tidligt – søg om midler til udsmykning af din bydel. Fra i år er det nemlig muligt at ansøge om tilskud til juleudsmykning hos Københavns Erhvervsservice, der har 200.000 kr. at dele ud af.

Puljemidlerne fordeles efter længden af gadestræk. Dog skal udsmykningen strække sig over mindst 25 meter. Afhængig af antallet af berettigede ansøgere kan det tildelte beløb derfor variere fra år til år.

Ansøgning om tilskud og ophængning skal ske på Kommunens hjemmeside på www.kk.dk/tilladelser, hvor man også kan læse mere om ansøgningsprocedure og retningslinjer for ophængning. Det tager ca. 14. dage at behandle de indkomne ansøgninger, som skal være kommunen  i hænde senest d. 1. september.

Tilskuddet udbetales bagudvendt og sker på baggrund af indsendt regnskab senest d. 1. april 2014, medmindre andet er aftalt.

Spørgsmål om ansøgning kan rettes til Herdis Szymanski på hs@erhverv.kk.dk eller tlf. 29 66 85 04


Skriv en kommentar