www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der skal rettes op på, at området ved Hovedbanegårdens udgang mod Istedgade er nedslidt og føles utrygt for mange mennesker.

Lokaludvalget ønsker, at erstatte den nuværende sølle, utrygge og forfaldne ‘bagside’ af Hovendbanegården med et åbent, indbydende byrum.
Det kræver en helhedsplan for Reventlowsgade på stækningen fra Istedgade til Ingerslevsgade, og den plan skal som minimum indeholde
  • Anlæggelse af en plads og den længe ventede lommepark, som er forsinket af metrobyggeriet
  • Bedre adgang ind til Hovedbanen (også en elevator)
  • Bedre cykelparkering
  • Midlertidigt, evt. mobilt, byrum frem til metrostation i Stampesgade er anlagt.

Formål med projektet

Skabelse af tryghed og lyst til at bevæge og opholde sig i byrummet.

Bedre betingelser for Istedgades handelsliv.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse” og “Flere storbyhaver og mere grønt i byen”, samt arbejdet med at skabe mere tryghed. På det kommunale tryghedsindeks er dette område blandt de 3 mest utrygge i Københavns Kommune.

Geografi/beliggenhed

Strækningen Istedgade-Tietgensgade

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Der bygges videre på ovennævnte projekter, samt på planerne for kommunale og regionale cykelruter, og erfaringsopsamling fra Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarters forestående forsøg med opsamling af regnvand i gaderne.

Dertil kommer en samtænkning med den kommende renovering af Maria Kirkeplads.

I fht. bydelsplanen spiller projektet sammen med: Sikker skolevej på Gasværksvej, Helhedsplan for Hovedbanen og Otto Busses Vej (Regnvandshåndtering).

Hvordan projektet kan realiseres

Projektet etableres i etaper, hvsi rækkefølge bl.a. afhænger af metrobyggeriet.

Første etape bør være omlægning af Istedgade, mens anden etape kan være etablering af en forsøgsstrækning med cykelsti med regnvandsrende under (f.eks. i fbm. anlæggelse af cykelsuperstien Indre Ringrute).

Forslag til finansiering

Projektet finansieres af Københavns Kommune, regnvands-delen i samarbejde med Københavns Energi.

Andre projekter, der bygges videre på

Sikker By. Projektet er i sammenhæng med Istedgadeprojektet i Bydelsplanen

Lommeparkstrategi – forslag om lommepark i Reventlowsgade

Cykelstier på Reventlowsgade

Evt. barrierer for realisering

Anlæg af Stampesgade metrostation frem til 2018 (se m.dk for anlægsperiode mv.)

Forventet tidsplan for realisering

2014-15: Borgerinddragelse +Udarbejdelse af helhedsplan

2018: Anlæg af plads

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar