www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET nov 2011 15

Københavns Kommune har udarbejdet en handlingsplan for området fra Kødbyen til polititorvet. Handlingsplanen er ikke fuldt finansieret, men tegner udviklingen for området og fungerer som oplæg til kommunens politikeres (økonomiske) prioriteringer.

Københavns Kommune udarbejder årligt handlingsplaner for udvalgte fokusområder i byen. I år er der blevet lavet handlingsplaner for Sydhavn, Ørestad, Nordhavn, Valby Syd, Nørre Campus, Nordvest, Nordøst Amager og Fra Kødbyen til Polititorvet.Handlingsplanerne skal være med til at sikre, at serviceinvesteringerne følger med udviklingen af området (institutioner, skoler, kultur- og fritidstilbud, vejanlæg mv.). Handlingsplanerne skal endvidere give et samlet overblik over områdernes baggrund, status og prognoser samt hvilke anlægsforslag, forvaltningern anbefaer inddraget i de årlige budgetforhandlinger.

Du kan finde handlingsplanen for Fra Kødbyen til Polititorvet Her

Du kan finde handlingsplan for Sydhavn Her

Og, du kan finde link til Københavns Kommunes øvrige handlingsplaner her:http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byudvikling/Byplanlaegning/Kommuneplan/Handlingsplaner/2012.aspx


Skriv en kommentar