www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Handicapprisen 2015
UDGIVET okt 2015 14

Handicaprådet i Københavns Kommune ønsker at belønne ildsjæle, der har gjort en særlig indsats for at fremme borgere med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet, med en handicappris. Handicapprisen uddeles hvert år den 3. december.

Hvad er handicapprisen?

Handicapprisen består af dels af en buket blomster, et diplom samt en særlig gave målrettet prisvinderen. Handicapprisen beløber sig til 6.000 kr.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?

Handicaprådet har en bred handicapforståelse, så der er mange muligheder for at indstille ildsjæle til årets handicappris. Det afgørende er, at den særlige indsats vedrører Københavns Kommunes borgere, men både privatpersoner, virksomheder, organisationer og ansatte i Københavns Kommune kan indstilles til årets handicappris. Det kunne eksempelvis være:

  • Borgere der har ydet en særlig indsats til gavn for børn og/eller voksne med handicap.
  • En borger med handicap der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager  ed humør og livsglæde til at hjælpe andre.
  • Ansatte i Københavns Kommune der gennem deres arbejde udviser  en særlig interesse, omsorg eller konkret indsats til gavn for mennesker med handicap.
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap.
  • En virksomhed i Københavns Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap.

Hvem kan indstille?

Alle. Indstillingen skal være skriftligt begrundet.

Hvem udvælger?

Handicaprådet har nedsat et udvalg, bestående af Handicaprådets formand, Janne Sander, næstformand, Anne Mette Omø Carlsen samt direktør for Socialforvaltningen, Anette Laigaard.

Indstillinger sender til Handicaprådets sekretariat:

Mål- og Rammekontor for voksne, Att. Mia Bjørnø, Bernstorffsgade 17, 4. sal, 1592 København V
Tlf. 20 53 56 92
handicapraad@sof.kk.dk

Sidste frist

Indstillingerne til handicapprisen skal være Handicaprådet i hænde senest mandag den 8. november 2015 kl. 12.

Flere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Janne Sander, formand for Handicaprådet, tlf. 36 16 85 41 eller Mia Bjørnø, sekretær for Handicaprådet, tlf. 20 53 56 92


Skriv en kommentar