www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Handicapprisen 2014
UDGIVET okt 2014 05

Handicaprådet i Københavns Kommune ønsker at belønne ildsjæle, der har gjort en særlig indsats for at fremme borgere
med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet, med en handicappris. 

Handicapprisen uddeles hvert år den 3. december i forbindelse med markeringen af FN’s Internationale Handicapdag. Kender du nogen, som der burde bliver indstillet til prisen?

Hvad er Handicapprisen?

Handicapprisen består af dels af en buket blomster, et diplom samt en særlig gave målrettet prisvinderen. Handicapprisen beløber sig til 6.000 kroner.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets Handicappris?

Handicaprådet har en bred handicapforståelse, så der er mange muligheder for at indstille ildsjæle til årets handicappris. Det afgørende er, at den særlige indsats vedrører Københavns Kommunes borgere, men både privatpersoner, virksomheder, organisationer og ansatte i Københavns Kommune kan indstilles til årets handicappris. Det kunne eksempelvis være:

  • Borgere der har ydet en særlig indsats til gavn for børn og/eller voksne med handicap.
  • En borger med handicap der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
  • Ansatte i Københavns Kommune der gennem deres arbejde udviser en særlig interesse, omsorg eller konkret indsats til gavn for mennesker med handicap.
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap.
  • En virksomhed i Københavns Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap.

 

Hvem kan indstille?

Alle. Indstillingen skal være skriftligt begrundet.

Indstillinger sendes til:
Handicaprådets sekretariat:
Mål- og Rammekontor for voksne
Att. Stella Dyrberg
Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V
E-mail: handicapraad@sof.kk.dk
Sidste frist: Indstillingerne til handicapprisen skal være Handicaprådet i hænde senest mandag den 4. november 2014 kl. 12.


Skriv en kommentar