www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Genopretning af Vesterbrogade
UDGIVET feb 2017 15

Med Københavns kommunes budget 2017, blev der sat midler af til en genopretning af Vesterbrogade på strækningen mellem Trommesalen/Colbjørnsensgade og Rahbeks Allé.

Det drejer sig om i alt ca. 1,5 km. Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele kørebanen med støjreducerende asfalt, samt genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende. Desuden bliver trafiksignaler renoveret og optimeret.

Hvis du er interesseret i at høre mere om genopretningen, så er der oplæg fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på lokaludvalgsmødet den 22. fabruar fra kl. ca. 18.15. Forinden er der spørgetid mellem kl. 18-18.15.

Mødet finder sted på Lyrskovgade 4, 2. sal fra kl. 18-22. Ring på dørklokken for at komme ind. Mødet bliver holdt på kontoret, hvor sekretariatet holder til, grundet igangværende ombygning i Kulturhuset.


Skriv en kommentar