www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Fra alle os til alle jer – månedens leder
UDGIVET jan 2014 15

VALG TIL LOKALUDVALG

Vi nærmer os tiden for Valg til Lokalvalg 2014 og vi giver derfor spalteplads til et udvalg af Lokaludvalgets medlemmer til at fortælle om deres motivation for at være en del af Vesterbro Lokaludvalg.

Månedens leder er skrevet af Bruno Schwede, medlem af Vesterbro Lokaludvalg for foreningen Vesterbro Trafik og Byrumsgruppe

Godt nytår !
Vi har lige rundet nytår som de fleste har gjort før – og dog.  Nogle Vesterbroere har rundet årsskiftet for første gang. Der er nemlig kommet nogle nye Vesterbroere til og Vesterbro er  en ung bydel med faldende gennemsnitsalder. Derfor skal der også tænkes og planlægges for Vesterbros fremtid.

Trafik, byggeri og forurening
Som formand for Vesterbro Trafik og Byrumsgruppe og medlem af Teknik og Miljøudvalget fokuserer jeg selvfølgelig på disse områder. Her er det især forureningen efter Vestre Gasværk og ubesvarede spørgsmål ved metro-byggeriet i den forbindelse jeg har kastet mig over.

Nye projekter
Ved projektet ”Liv i havnen” har jeg i samarbejde med andre beboere foruden forureningen sat udvikling af et rekreativt byrums-potentiale ved havnen, dens herlighedsværdi og en bæredygtig udvikling heraf i centrum. Et skib i havnen indrettet som museum for skibsfartens og havnens historie kunne være med til at formidle en maritim dimension. Det har også betydning for byens attraktivitet som helhed – også for nye Københavnere og besøgende.

Et projekt i det nye år er opsætning af en luftforurenings-målestation forskellige steder i samarbejde med DTU. Ved at tilrettelægge studieture til byudviklingsområder i Berlin og Hamburg har jeg formidlet aktuelle og internationale erfaringer om forurening i byrummet til udvalgets medlemmer.

Istedgade overgiver sig aldrig – men fornyer sig
En af de sidste ting vi fik gjort i det forgangne år var, at indvie første etape af Istedgades omdannelse. Efter en festlig første spadestik kunne vi inden jul afslutte byggeriet med underholdning fra Karma-Kanonen, Kalles World Tour, varm suppe, kaffe, gløgg og friskbrændte mandler ved Maria Kirken.

Mvh.

Bruno Schwede


Skriv en kommentar