www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Fra alle os til alle jer – månedens leder
UDGIVET nov 2013 14

Kommunalvalget er over os, og alle partier gør alt hvad de kan for at få et så stærkt og bredt et hold som muligt repræsenteret på Rådhuset. Men, så snart stemmelokalerne er lukket, er det tid til at have fokus på det kommende valg til de københavnske lokaludvalg.

VALG TIL LOKALUDVALG
Vi nærmer os tiden for Valg til Lokalvalg 2014 og vi giver derfor spalteplads til et udvalg af Lokaludvalgets medlemmer til at fortælle om deres motivation for at være en del af Vesterbro Lokaludvalg, og fortælle om deres mærkesager for bydelen.

Månedens leder er skrevet af Niels E. Bjerrum, medlem af Vesterbro Lokaludvalg og BR kandidat (A)

Som parti har vi et politisk udpeget medlem af lokaludvalget (medlemmet vælges på den årlige generalforsamling i kredsen). Herudover er en lang række lokale foreninger og brugergrupper repræsenteret i lokaludvalgene. Det er disse ’ikke politiske udpegede’ medlemmer af lokaludvalgene, der er på valg til januar.

Styrker
I ’gamle dage’ var en af Socialdemokratiets forcer, at partimedlemmerne repræsenterede partiet i store dele af foreningslivet, andelsbevægelsen og i organiserede interessefællesskaber generelt. Partiet havde fingeren på pulsen og var til stede på mange af samfundets forskellige niveauer. Sådan er det desværre ikke helt længere, men et sted, hvor vi har en oplagt mulighed for at være repræsenteret, er i lokaludvalgene. Og ja, man kan faktisk i høj grad som medlem flytte mange ting og positivt påvirke den bydel vi bor i.

Lokalt demokrati
Alle foreninger og formelt organiserede fællesskaber der er aktive i bydelene, kan stille op til lokaludvalgenes valg i februar 2014. Så hvis du er medlem af en lokal forening, og du samt din organisation gerne vil være repræsenteret i det lokale demokrati, så er det nu I skal melde jer på banen. På den måde kan vi få flere socialdemokrater med omkring det besluttende bord i vores 12 københavnske lokaludvalg.

Med venlig hilsen,

Niels E. Bjerrum, bjerrum.weebly.com

Niel_christianiacykel


Skriv en kommentar