www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Fornyelse og fest – Istedgade indvies i maj
UDGIVET maj 2015 10

Måneder er gået med workshops, borgerdialog, afspærringer og byggerod. Men nu står Istedgade færdig i maj – seks måneder før tid. 

Snart er de sidste brosten lagt og cafébordene båret ud på de nye, brede fortove. Lørdag den 23. maj kan Vesterbro sammen fejre at vores ikoniske hovedvej står færdig efter omfattende gravearbejde, afspærring og omdirigering.

Forbedring og fornyelse

Istedgade strækker sig igennem Vesterbro og binder indre og centrale Vesterbro sammen – fra Hovedbanegårdens mylder til metroarbejde og Enghave Parken i den modsatte ende. En gade med et rigt handelsliv, skoler og cafeer i en skøn blanding. Men også en gade med megen trafik, smalle fortove og mange parkerede biler til fare for cyklisterne.

Istedgade overgiver sig aldrig

Det har været vigtigt for lokaludvalget at sikre at Istedgade beholdte sit særpræg, og at fornyelsen af gaden skete med respekt for trafiksikkerheden og det særlige vesterbroske byrum. Istedgade er en stor del af den Vesterbros identitet som gammel arbejderkvarter, modstandskamp, de mange værtshuse og de skæve eksistenser – på Vesterbro skal der være plads til alle.

Fornyelsen af Istedgade strækker sig tilbage til Byfornyelsens repræsentantskab og lokalråd. For der er og har altid været mange meninger om den travle gade. Vesterbro Lokaludvalg glæder sig derfor over samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen, og at de mange inputs, tanker og det meget arbejde er blevet husket med i fornyelsen. Mange af fornyelserne afspejler faktisk de anbefalinger der var i Vesterbros Trafik- og Byrumsplan fra 2003. Arbejdstitlen var ”park og vej” og fokus var på attraktivt hovedstrøg, hastighedsdæmpning og at forbedre forhold for gående og cyklister.

Det har været et sejt træk for de mange, der bruger gaden, men lokaludvalget er tilfredse med den store indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der har gjort at arbejdet nu er færdigt seks måneder før tid.

Mindre støj, mere strøg

Fornyelsen af Istedgade har bl.a. været fokuseret på at skabe bedre trafikale forhold med flere cykelbaner, dæmpet fart til 30 km/t og en sænkning af støjniveauet. Der er ikke mindst blevet mere plads til gående, til udeservering og ophold i de mange hyggelige byrum på og omkring Istedgade. Flere vejtræer, bænke og ny vejbelysning er også blevet en del af gadebilledet på den nye Istedgade.

Festlig fejring

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer sammen med Vesterbro Lokaludvalg til fejring af vores alles Istedgade den 23. maj. Dagen bliver fyldt med boder og musik hos de lokale erhvervsdrivende, koncerter og spisning ved langborde. Dagen kommer kort sagt til at afspejle det Istedgade er – en fælles-skab(t) gade.


Skriv en kommentar