www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Forbedrede trafikale forhold ved Værnedamsvej
UDGIVET jul 2015 29

Fra den 3. august til den 12. september er der høring om en ny skitse til forbedring af bl.a. trafiksikkerhed og cykelparkering omkring Værnedamsvej. Du kan enten sende din kommentar via mail, blivhoert.kk.dk eller med brev. 

Skitseprojektet adresserer de fire fokuspunkter, som der blev udpeget i forbindelse med borgerinddragelsen omkring Værnedamsvej i januar 2014, og som er besluttet politisk i begge kommuner.

Læs mere om projektet

De fire punkter er:

1. at forbedre forholdene for cykelparkering

2. at forbedre Værnedamsvejs tilslutning til Frederiksberg Allé/ Vesterbrogade

3. at forbedre sikkerheden og trygheden i forbindelse med afsætning og afhentning af børn ved Den Franske Skole

4. at forbedre mulighederne for varelevering.

Hjælp os ved at fortælle din mening om projektet

Uanset om du bor i Frederiksberg eller Københavns Kommune kan du give dine input og høringssvar på vaernedamsvej@tmf.kk.dk senest fredag den 11. september 2015.

Kommentarer kan også afgives her på siden eller fremsendes pr. brev til:

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att.: Jens Løwe
Islands Brygge 37
2300 København S

Alle afgivne kommentarer vil blive vedlagt, når sagen fremlægges til endelig politisk godkendelse.


Skriv en kommentar