www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Et skridt nærmere metro
UDGIVET sep 2015 23

Kantinen på Aalborg Universitet i Sydhavnen var proppet til bristepunktet, da Københavns Kommune sammen med Metroselskabet og lokaludvalgene fra Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave holdt borgermøde om Sydhavnsmetroen mandag den 21. september. 

Omkring 200 spørgelystne og nysgerrige borgere var mødt op for at høre mere om VVM-redegørelsen om Sydhavnsmetroen og stille spørgsmålet til byplanlæggere, lokaludvalg og Metroselskabet.

Metro til Sydhavnen

Planchef i Center for Byudvikling i Københavns Kommune, Ingvar Sejr Hansen, kridtede banen op og fortalte om den kommende kommuneplan, det stigende antal københavnere. og hvorfor det giver mening med en metro til Sydhavnen, der kan være med til at binde byen bedre sammen.

Anders Riiber Høj og Christine Hammer fra Metroselskabet gennemgik henholdsvis VVM-redegørelsen, potentielle indvirkninger på de berørte områder, og muligheder for kompensation og aflastning i forbindelse med gener fra byggearbejdet.

Undervejs blev der plads til at stille en masse spørgsmål omkring alt fra støjgener på Mozarts Plads, til placering af stationerne, sikre skoleveje og bekymringer omkring hvor meget trafik byggepladserne kommer til at genererer.

Første halvdel af kødet blev rundet af med lokale perspektiver på metroen fra tre repræsentanter fra lokaludvalgene. Michael Fjeldsøe fra Valby, Bruno Schwede fra Vestebro og Ann Vikkelsø fra Kgs. Enghave, der hver især kom med deres kommentarer, opfordringer og bekymringer om metrostationerne, der bliver placeret i de forskellige bydele.

Snak om bordet

Efter en kort pause blev det tid til at mødes omkring cafébordene udstyret med kaffe, kage, eksperter og kort over metrostationernes placering. Her fik alle mulighed for at komme til orde. Og hvis ikke man fik stillet spørgsmålene her, blev der rig lejlighed til at hive fat i byplanlæggere, lokalplansmedarbejdere, metroselskabet og lokaludvalget efter det officielle program var overstået.

Læs mere om VVM-redegørelsen og høringen, indsend høringssvar og se slides fra borgermødet

Har du spørgsmål, kan du kontakte Metroselskabet på telefon 72 30 20 20 eller på mail nabo@m.dk

 


Skriv en kommentar