www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 6: Psykisk syge – en problemafklaring

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at der bliver arbejdet for at afklare behovet for hjælp til bydelens psykisk syge, og om den givne hjælp matcher det eksisterende behov.

Psykisk sygdom forekommer langt hyppigere, end de fleste tror. Omkring 200.000 borgere i Danmark lider af depression, omkring 200.000 af angst, og omkring 300.000 af misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca. 40.000, der er ramt af svære psykoser, og 50.000 af demens.

Hver anden familie kommer i kontakt med behandlingssystemet.

Ifølge Socialforvaltningen er Vesterbro meget tæt på bygennemsnittet i andel borgere med sindslidelse og kontakt til forvaltningen. Region Hovedstaden står for den egentlige behandling af psykisk syge (udredning, diagnose, medicinering og psykiatri), mens Socialforvaltningen tager sig af socialpsykiatrien. Det vil sige den sociale støtte for at få hverdagen til at fungere med en sindslidelse, herunder midlertidige og længerevarende botilbud, bofællesskaber med støtte, væresteder og støtte i egen bolig.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at sikre, at Vesterbros psykisk syge og pårørende får den nødvendige hjælp. Det kræver i første omgang en afklaring af problematikkens omfang og af omfanget og kvaliteten af den allerede ydede hjælp. Sammen med relevante forvaltninger og organisationer skal problematikken afklares
både fra ’systemets’ vinkel og ved at inddrage af de syge selv og deres pårørende.

Hvis det viser sig, at der er behov for flere botilbud i bydelen, kan det afhjælpes ved at bygge et nyt hus til formålet, eksempelvis på den ledige byggetomt i Sundevedsgade 8-10.

Lokaludvalget ser også gerne, at bydelen kommer til at huse flere social-økonomiske virksomheder, som f.eks. Café Sonja, så der kan skabes flere jobmuligheder til dem, der ikke ’passer ind’ på det ’konventionelle’ jobmarked.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om ”Mere livskvalitet til byens udsatte” og arbejdet med at gøre København til en sundere by.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet er i tråd med Servicelovens forpligtigelser og holder sig inden for rammerne af de opgaver, der ligger i regi af socialpsykiatrien under Socialforvaltningen.

REALISERING AF PROJEKTET

Projektet realiseres i samarbejde med relevante forvaltninger og organisationer, herunder Settlementet og værestedet Muhabet.

Der afholdes blandt andet arrangementer, hvor psykisk syge og deres pårørende kan høres.

ØKONOMI

Der er endnu ikke udarbejdet et økonomisk overslag på projektets omkostninger. Projektet ønskes finansieret i et samarbejde mellem Lokaludvalget og Socialforvaltningen.

Skriv en kommentar