www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 4: Hjælp til gadens prostituerede

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at bidrage til at skabe mulighed for en bedre sameksistens mellem beboere og gadeprostituerede og at hjælpe de prostituerede ved at oplyse om deres rettigheder og muligheder.

På dele af Vesterbro er de gadeprostituerede en del af gadebilledet. I perioder kan tonen på gaden være virkelig hård, og de prostituerede kan have en meget anmassende måde at søge at skaffe kunder på, hvilket er uværdigt for begge parter.

Det er sandsynligvis en medvirkende faktor til, at området omkring Hovedbanegården optræder i Københavns Kommunes tryghedsindeks som et af de 3 ud af 35 distrikter, hvor der er et ”markant behov for indsats”.

Lokaludvalget ønsker at bygge bro mellem de gadeprostituerede og lokalsamfundet ved at give et signal til de prostituerede om, at lokalsamfundet omkring dem har ’set’ dem, samtidig med at der skabes værdige handlemuligheder i forhold til at sige fra over for de forholdsvist aggressive salgsmetoder.

Eftersom det er et særdeles komplekst felt med mange meget forskellige aktører, har Lokaludvalget endnu ikke lagt sig fast på en præcis fremgangsmåde. Kontakten til de prostituerede kan for eksempel ske via en folder, der på de relevante sprog skal oplyse de gadeprostituerede om både deres rettigheder og muligheder og forventning til, at borgere kan få lov at gå i fred. En anden mulighed er at lave et materiale i visitkort-format, som man som beboer kan give pigerne, hvis man bliver tilbudt seksuelle ydelser, og hvoraf det fremgår, at man ’blot’ er beboer ligesom der kunne være henvisning til rådgivningsmuligheder.

Den videre udvikling af projektet skal ske i samarbejde med relevante aktører.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om, at København skal være en inkluderende og tryg storby.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet skal ses som Vesterbro-borgernes supplement til det arbejde, som Mødestedet, Reden, Gadejuristen, Liva Rehab, Socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere og andre sociale organisationer og initiativer udfører.

Det understøtter ligeledes Socialforvaltningens exit-pakke og social- og jobcentrenes såkaldte brobyggere, der kan hjælpe de prostituerede via deres specialviden om området.

REALISERING AF PROJEKTET

Lokaludvalget er drivkraft bag projektet og detailudvikler det i samarbejde med minimum én af ovennævnte aktører, samt med politiet, Områdefornyelsen og Center for Sikker by. Værtshuse kan også involveres i forbindelse med at uddele det materiale, der udvikles som en del af projektet.

Det bliver ligeledes en opgave for samarbejdspartnerne at vurdere, om eventuelle bagmænd for trafficking vil blokere/obstruere arbejdet, og hvad man i givet fald kan gøre ved dette problem.

ØKONOMI

Eftersom projektet endnu ikke er detailudviklet, er det for tidligt at sætte økonomi på.

Udgifterne søges samfinansieret af Lokaludvalget, Områdefornyelsen Centrale Vesterbro og Socialforvaltningen.

 

Skriv en kommentar