www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Et godt hverdagsliv

Dette tema, Et godt hverdagsliv, afspejler kommuneplanens visioner med bydelsplanens udviklingsprincipper “Et god sted at bo”, “En inkluderende og tryg by at bo i” og “Gode kultur- og fritidsfaciliteter og grønne åndehuller”. Disse tre principper er med til at definere rammerne for det fremtidige Vesterbro. Rammer som skal være med til at sikre hverdagen, som den leves på Vesterbro, skabe grobund for mangfoldighed og fredelig sameksistens og for udvikling til gavn for både høj og lav, ung og gammel.

Bydelsplanen for Vesterbro er opbygget omkring tre temaer, Et godt hverdagslivKøbenhavn som grøn metropol samt Viden og erhverv, der hver især understøtter en stor del af de visioner, som kommuneplanen for København 2011 består af.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Vesterbro 2013 her.

Her på siden kan du læse den korte version af de første syv projektforslag fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkel overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 1: Flere klubpladser og udvikling af nye klubtilbud
Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at der etableres en ny fritids- og ungdomsklub på Vesterbro. Den nye klub skal rumme børn og unge i alderen 10-25 år og være nyskabende i forhold til de måder, man traditionelt tænker klubtilbud på.

Projektforslag 2: Sikker skolevej og ny plads på Gasværksvej
For fremtiden skal eleverne på Gasværksvejens Skole kunne gå sikkert til og fra skole, og støj- og luftforureningen nær skolen og i det tæt bebyggede område skal mindskes. Det skal ske ved at skabe en plads foran skolen, hvor der samtidig kan indtænkes løsninger til lokal afledning af regnvand på Gasværksvej, som er et af de mest lavtliggende og dermed oversvømmelsestruede områder på Vesterbro.

Projektforslag 3: Ungetræf og ungeråd
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at engagere unge i udviklingen af deres bydel, at skabe viden om, hvad der får de unges projekter ud over rampen, og at skabe strukturer, der forankrer dialogen med de unge i og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og lokalt i bydelen. Derfor vil Lokaludvalget facilitere et årligt ungetræf og et ungeråd målrettet de 13-18-årige, der skal være udgangspunkt for andre former for inddragelse af denne gruppe.

Projektforslag 4: Hjælp til gadens prostituerede
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at bidrage til at skabe mulighed for en bedre sameksistens mellem beboere og gadeprostituerede. De prostituerede kan have en meget anmassende måde at søge atskaffe kunder på, hvilket er uværdigt for begge parter. Samtidig skal de prostituerede tilbydes hjælp ved at oplyse om deres rettigheder og muligheder.

Projektforslag 5: Stofindtagelsesrum på Halmtorvet
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at forbedre forholdene for stofbrugerne og, at mindske stofbrugernes gener for beboerne for dermed at understøtte, at Vesterbro fortsat kan være en rummelig bydel. Halmtorvet 15 eller 17 bør omdannes til et socialt hus med aktiviteter målrettet stofbrugere. Her er der plads til både stofindtagelse og andre sundhedsmæssige og sociale ydelser, der kan være med til at give stofbrugerne et bedre liv og mindske antallet af dødsfald ved overdosis.

Projektforslag 6: Psykisk syge – en problemafklaring
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at sikre, at Vesterbros psykisk syge og pårørende får den nødvendige hjælp. Det kræver i første omgang en afklaring af problematikkens omfang og af omfanget og kvaliteten af den allerede ydede hjælp.

Projektforslag 7: Eksperimentarium for innovativ borgerdeltagelse
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at danne nye rammer for vesterbroernes deltagelse i udviklingen af bydelen, så flere borgere kan være med til at skabe innovation og nye, kreative interventioner i byrummet. Derfor vil Lokaludvalget i de kommende år gøre Vesterbro til et eksperimentarium for innovativ borgerdeltagelse og medskabelse af bydelen.

Skriv en kommentar