www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Er det her også din vision for Vesterbros fremtid?
UDGIVET apr 2012 18

Hvad er en bydelsvision? Hver bydelsplan indeholder en bydelsvision. Bydelsvisionen udtrykker bydelens værdigrundlag og i hvilken retning, bydelen i fremtiden ønsker at udvikle sig.

Vesterbro skal kunne rumme og være attraktiv for de mennesker, der bor eller opholder sig på Vesterbro, uanset om de bor der hele livet eller en kortere periode, er erhvervsdrivende eller besøgende.

Vesterbros borgere skal have mulighed for på egne præmisser at handle på deres ønsker og problemer. Det gælder om både at bruge de muligheder, der allerede er, og de der skabes i mødet med andre bl.a. via et veludviklet lokaldemokrati. Vesterbro skal have en mangfoldig vifte af offentlige, kulturelle og sociale tilbud og fortsat være fuld af liv i det offentlige rum – alt sammen under hensyntagen til Vesterbros historie og identitet og i samspil med miljøet. Det gælder ikke mindst i udnyttelsen af de relativt begrænsede natur- og rekreativeområder og offentlige rum. Vesterbro skal være med til at udvikle og afprøve muligheder for en bæredygtig levevis i byen.

Hvad er din mening om dette? Skriv gerne til Nanna Bay-Müller på nbm@okf.kk.dk


Skriv en kommentar