www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
ENTREENTRE / Udstilling og digital publikation
UDGIVET mar 2015 02

På udstillingen præsenteres projekter af arkitekterne Nat Chard (UK) og Teis Draiby (DK). Nat Chard og Teis Draiby arbejder på hver deres måde med at gentænke arkitekturens tegne- og modelværktøjer. De udvikler instrumenter og teknikker, der udfolder arkitekturens tidslige udstrækning og udfordrer den konventionelle brug af flade, statiske billedplaner til gengivelse af rum.

ENTREENTRE / Udstilling og digital publikation om eksperimenterende arkitektur

I Nat Chards arbejde undersøges som oftest fænomener og strategier, der vanskeligt lader sig gribe i traditionelle tilgange til arkitektur, for eksempel ubestemthed og flertydighed. I flere af Chards projekter anvendes hyperspecifikke teknikker til at fremstille paradoksale konstruktioner, som omgår det programmerede og programmerende i arkitekturen. Det ses blandt andet ses i serien af tegneinstrumenter, der er konstrueret til at kaste maling på et billedplan i en på én gang nøjagtig styret og åbenlys ukontrollerbar bevægelse.

I forbindelse med udstillingen udgiver Entreentre en pamflet, som foruden billeder af Teis Draiby og Nat Chards arbejde indeholder tekst af Niels Grønbæk, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole. I pamfletten vises primært fotografisk materiale, hvor København indgår som motiv, og der lægges både op til refleksion over fotografiet som medie og til diskussion af hvilke kvaliteter byens rum har både konkret rumligt, tidsligt og fænomenologisk.

Udstillere:
Nat Chard (UK), arkitekt, professor på The Bartlett School of Architecture, London
Teis Draiby (DK), arkitekt og programmør, København
http://natchard.com/category/drawinginstruments/
http://natchard.com/
http://vimeo.com/teisnet
For mere information:www.entreentre.org / entreentreorg@gmail.com / +45 26172307

OM UDSTILLINGEN:
‘Entreentre Presents Works by Nat Chard and Teis Draiby’
Leth & Gori Absalonsgade
21B st th 1658
København V
6. marts-10. april 2015 (hverdage 10-16)
Udstillingsåbning den 6. marts kl. 16

ENTREENTRE modtager støtte fra Vesterbro Puljen, Dreyers Fond og Nationalbankens Jubilæumsfond. Entreentre ønsker at takke Realdania/ Bryghusprojektet og Züblin/ Gunnar Pétursson for hjælp i forbindelse med filmoptagelser
på byggepladsen Bryghusgrunden.

entreentre_A3-plakat


Skriv en kommentar