www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
En forglemmigej fra Vesterbro til hver en borgerrepræsentant
UDGIVET sep 2018 21

Hov – vi har fundet et sort hul i budgettet!

Der er lavet en budgetaftale i Københavns Kommune. Over 50 mia kr. er der sat adresse på.

Der ligger hundredvis af dokumenter til grundlag for at sammenstykke et budget for Danmarks hovedstad. Bilag og bilag til bilagene. I et af disse bilag til bilagene har Kultur- og Fritidsforvaltningen medtaget en kunstgræsbane på Vesterbro som et ”need to have”. Altså ikke et ”nice to have”.

Færrest grønne kvadratmeter i København
Og det har forvaltningen helt ret i. Vesterbro er det mest underforsynede sted i hele Danmark hvad angår rammer for fodbolden. Og Vesterbro med over 40.000 borgere er et af de steder i landet, som har størst stigning i antallet af børn og unge på grund af nybyggeri og fødselsoverskud. I budgetmaterialet kan man se, at antallet af børn og unge i alderen 0-15 år forventes at stige med 41 % i på Vesterbro og i Kgs. Enghave.

Ingen fodboldbaner på Vesterbro
Vesterbros børn og unge flokkes på sølle to fodboldbaner, som endda ligger lige udenfor bydelen. Én græsbane, én kunstgræsbane. Alene boldklubben Vestia har 1.000 medlemmer, en sand bedrift under de vilkår. Vestia har op til budgetforhandlingerne, forsøgt at råbe Borgerrepræsentationen op. Det har vi også gjort fra Vesterbro Lokaludvalg.

Værsgo, en forglemmigej

Måske har I som politikere lyttet. Men I har bagefter glemt at afsætte pengene til at skabe en ny kunstgræsbane med plads til en 11-mands bane og to 5-mands baner på området ved Otto Busses Vej. I øvrigt de første baner på Vesterbro overhovedet.

Men der er tid endnu! Budgettet skal først endeligt vedtages den 4. oktober.  Og vi taler kun om et par hundrededele af en promille af det samlede budget.

I har stadig muligheden for at lukke hullet og glæde en hulens masse børn og unge! Grib chancen!

På vegne af Vesterbro Lokaludvalg

Thomas Egholm