www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Dybbølsbro på dagsordenen
UDGIVET jun 2016 15

På mandag den 20. juni holder Teknik- og Miljøudvalget møde, og med på dagsordenen er et forslag til forbedring af Dybbølsbro. Forbedring af især cykelforhold er noget vi i Vesterbro Lokaludvalg har arbejdet for og bl.a. udviklet konkrete forslag til. 

I Vesterbro Lokaludvalg glæder vi os over, at det scenarie der anbefales i forundersøgelsen umiddelbart er det, der ligger tættest på det forslag, som Vesterbro Lokaludvalg har fået udarbejdet af en tegnestue. Siden Vesterbro Lokaludvalg fik udfærdiget forslaget om at overdække mellemrummet mellem de to broer, er siden kommet en ny lokalplan for Kalvebodbrygge Vest. Den omfatter bl.a. opførelsen af en IKEA-bygning og etableringen af en forplads, der skal være i niveau med den eksisterende bro.

I Budget 2016 blev der afsat midler til foranalysen om Dybbølsbro. Håbet er, at idéoplægget kan danne baggrund for et budgetnotat, så Dybbølsbro kan blive en del af budgetforhandlingerne til budget 2017.

Læs hele forundersøgelsen om Dybbølsbro og Vesterbro Lokaludvalgs forslag til forbedring af Dybbølsbro

Her er det oprindelige forslag fra Vesterbro:

Dybbølsbro Vesterbro Lokaludvalg April 2015-4Dybbølsbro Vesterbro Lokaludvalg April 2015-5

Her er forslaget udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen:

Forundersøgelse Dybbølsbro_s14


Skriv en kommentar