www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Del dine drømme om Postgrunden
UDGIVET jun 2015 23

Postterminalens 125.000 kvm er blevet solgt, og bygherre ønsker at dele af området skal udvikles sammen med Vesterbro og Indre By. Kom og del dine ideer og drømme den 29. juni kl. 16-18.­

Postterminalgrunden er blevet solgt til Danica, som vil byudvikle på grunden.  Lokaludvalgene skal være med til at starte dialog, samarbejde og gensidig forventningsafstemning.  Sammen inviterer vi til åbent inspirationsmøde den 29. juni, så vi kan høre vesterbroere og Indre By om, hvad I mener, der skal ske i området. Fx en grøn superkile fra Tietgensbroen til Kalvebod Brygge, rekreative områder, grønne hot spots eller andre gode ideer.
Planerne for grunden er endnu på et meget tidligt stadie og der skal først laves startredegørelse til efteråret. Pensionskassen har sammen med arkitektfirmaet Gehl Architechts henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen og inviteret Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg med tidligt i processen.

Du kan komme med på rundvisning på grunden k. 16.15 eller 17.15 – bemærk, at området kan rumme fysiske forhold, der kan være udfordrende for gangbesværede. 

Følg med på Instagram på @postgrunden2025/ #postgrunden2025

Vision for udvikling af Postgrunden

København vokser og vi bliver 1000 nye beboere om måneden, byen udvikler sig og der skal sikres arbejdspladser i fremtiden. Metropolzonen hvor Postgrunden ligger, er udpeget af Københavns Kommune til et område for udvikling af erhvervsbyggeri. Det nye kvarter vil tilbyde virksomheder og ansatte effektive kontorfaciliteter samt spændende servicefunktioner og boligformer, der kan understøtte erhvervsaktiviteterne.

Forudsætninger for at opfylde visionen:

  • 125.000 m2 nybyggeri samt genanvendelse af den røde bevaringsværdige bygning mod Tietgensbroen som i dag er Postens administration
  • Mulighed for etablering af 6 – 10.000 nye arbejdspladser på området
  • Detailhandel på op til 3000 m2.

Kort - udsnit

20150619_BORGEREVENT_ANNONCE_vol4


Skriv en kommentar